Hírek - Debreceni Vízmű Zrt.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kiadta az első engedélyeket. 14 víziközmű társaság működési engedélyét már kiadta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Az engedélyezés még nem ért véget, az elkövetkező két hónapban minden olyan víziközmű társaság megkapja a továbbműködéshez szükséges dokumentumot, amely megfelel a jogszabályi előírásnak.

A törvényben meghatározott határidőig 84 szolgáltató folyamodott kérelemmel a Hivatalhoz. Ma azok a víziközmű társaságok kaptak működési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól, melyek dokumentációját elsőként dolgozták fel a kérelmek bírálatára kijelölt 5 fős tanácsok. Várhatóan az elkövetkező két-három hónapban azonban az összes kérelmet feldolgozzák a szakemberek és minden olyan víziközmű társaság megkapja a továbbműködéséhez szükséges dokumentumot, amely megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek, felelősséggel kezeli a rá bízott nemzeti vagyont, valamint hatékonyan működik.
„A hatékony működés az árakra és a minőségre is jó hatással van. Nagyon fontos, hogy a víziközmű-szolgáltatók megfelelően szabályozott keretek között végezzék tevékenységüket. Sokrétű munkát kell jól elvégezni vízkincsünk megvédése, valamint a bő 100 év alatt kiépült ivóvízellátó és szennyvízkezelő víziközmű rendszerek működőképességének megőrzése és továbbfejlesztése érdekében" – hangoztatta Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a sajtótájékoztatóval egybekötött átadón.
Szalóki Szilvia, a MEKH Közszolgáltatásokért felelős elnökhelyettese beszámolt az engedélyezési folyamatról. Elmondta, hogy a társaságok többsége a Hivatal ajánlását követve készítette el a dokumentációt megkönnyítve ezzel az értékelést. A kiadott engedélyeket a Hivatal háromévente felülvizsgálja, és a köztes időben ellenőrzi az engedélyben foglalt feltételek megvalósulását, illetve az elfogadott színvonal fenntartását, éppen ezért az elnökhelyettes továbbra is számít az engedélyesek együttműködésére. A szakember hozzátette, hogy jelenleg dolgoznak az új árszabályozási mechanizmuson, amelyet az engedélyek kiadása után már az integrált piacon tudnak majd bevezetni.

Szolgáltatók, melyek elsőként kapták meg működési engedélyüket:
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.
Debreceni Vízmű Zrt.
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
Soproni Vízmű Zrt.
Szegedi Vízmű Zrt.
Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok
Zempléni Vízmű Kft.

A működési engedély valamint az arról szóló határozat megtekinthető itt.