Minden jogszabálynak megfelel a Debreceni Vízmű Zrt. weboldala

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88. §-ban foglaltak alapján, hivatalból ellenőrzést indított a Debreceni Vízmű Zrt. Honlapjára (a továbbiakban: Szolgáltató) vonatkozóan. 

A Hivatal ellenőrizte, hogy a Szolgáltató honlapja tartalmazza-e a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 48. §-ban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletében, valamint a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 4. számú mellékletében előírtakat, valamint azt, hogy az üzletszabályzat közzététele megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak. 

A vizsgálati eljárás során a Hatóság a honlapunkat minden jogszabályi előírásnak megfelelőnek tartja, jogsértést nem tárt fel. 

Bízva abban, hogy az Önök tetszését is elnyerte a megújult weboldalunk, kellemes időtöltést kívánunk híreink, aktualitásaink olvasásához!

Debreceni Vízmű Zrt.