Mikrobiológiai diagnosztika a szennyvíztisztító telepek üzemeltetőinek szolgálatában

Szakmai Továbbképzés Megnyitó Konferenciája

Főszervező:  Eötvös József Főiskola
Társszervező: VízTEC Víztechnológiai Zrt., EMVIR Nonprofit Kft.,
Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara
Helyszín: Eötvös József Főiskola, Török-terem
6500 - Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14.
Időpont: 2012. március 22.PROGRAM


10:00 – Megnyitó, a szakmai továbbképzés tervének bemutatása

Dr. Melicz Zoltán, intézetvezető, EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet

10:20 - A szennyvíztisztítás oktatása Baján, történeti áttekintés

Dr. Ábrahám Ferenc, főiskolai tanár, EJF Vízellátási és Környezetmérnöki Intézet

10:40 - Az Egységes Mikrobiológiai Vizsgálati Rendszer szakmai közösségének felépülése

Dr. Papp Ilona, dékán-helyettes, Győri Széchenyi István Egyetem Vízikörnyezet Technológiák és Stratégiai Szolgáltatások Kutatóközpont vezetője

11:00 - Mikrobiológiai paraméterek, mint technológiai értékmérők a szennyvíztisztításban

Ditrói János, Szennyvíz-ágazati főmérnök, Debreceni Vízmű Zrt.

11:20 – A biológiai nézőpont előnyei a költségcsökkentés, a környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjából

Bognár Ferenc, vezető biológus, EMVIR Nonprofit Kft.

11:40 – Valamit visz a víz - Szennyvízkibocsátások hatása a felszíni vizekre

Fehér Gizella, hidrobiológus, Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

12:00 – ZárszóRendezvényünkre szeretettel várjuk jelentkezésüket, a részvétel feltétele az előzetes regisztráció, melyet a Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének a honlapján (http://vki.ejf.hu) tehetnek meg vendégeink, legkésőbb 2012. március 20-ig! A konferencia előadásainak meghallgatása mérnökkamarai pontok jóváírására ad lehetőséget!


Az EMVIR Nonprofit Kft. alapítója a VízTEC Víztechnológiai Zrt.
„Párbeszédben, együtt a gazdaságos és látványosan eredményes üzemeltetésért”

 

A bajai Eötvös József Főiskola egyik fontos célja, hogy a vízügyi ágazat számára folyamatosan magas színvonalon képzett szakembereket biztosítson. Az intézmény egyúttal teret enged a hazai innovációs eredmények bemutatására a legkorszerűbb ismereteknek a szakmagyakorlókhoz való eljuttatására is. A Főiskola folyamatosan megújuló tanterve - alkalmazkodva a jogszabályi változások következtében kialakuló új szakmai követelményekhez - a települési szennyvíztisztító telepek esetében hangsúlyt fektet az üzemeltetés biztonságát, valamint a költséghatékony üzemvitelt elősegítő módszerek bemutatására is.

Az új víziközmű törvény a kor elvárásainak megfelelően az eddigieknél is nagyobb szakértelmet, és hatékonyabb üzemeltetést fog megkövetelni a vízmű szervezetektől. Valószínűsíthető, hogy a gazdaságos üzemeltetés biztonsága érdekében az üzemeltetőknek sok esetben új módszerek bevezetésére lesz szükségük. Így fokozottabb szerepet kaphat a gyors, jól értelmezhető és hasznosítható biológiai információkat nyújtó on-line diagnosztikai módszerek alkalmazása is a mindennapi üzemmenetben. Az internet adta lehetőségeket kihasználva - egyúttal a szakértelmet hálózatba szervezve – a szaktudást és tapasztalatokat integrálni lehet, mely nélkülözhetetlen eleme a fejlődésnek.

Azt már régóta tudjuk, hogy az eleveniszapos szennyvíztisztítási technológiák működéséről, állapotuk jellemzéséről, a tisztítási hatásfok alakulásáról pontos információkat kaphatunk az iszap mikroszkópos biológiai vizsgálatának rendszeres alkalmazásával. Az eleveniszap összetételének vizsgálata, valamint az összetételbeli változásának nyomon követése lehetőséget nyújt a mikrobiológiai eredetű problémák időbeni (előrejelzés-szerű) felismerésére, valamint a havária helyzetek kialakulásának megelőzésére is. A vizsgálatok alkalmazásával az eseményeket követő üzemeltetés helyébe az eleveniszap állapotában bekövetkező változások korai stádiumára reagáló technológusi munka kerülhet, ami a tisztított víz paraméterek ingadozásainak mértékét csökkentheti, és így az üzemeltetési költséget (áramigény, iszapképződés, stb.) csökkenti.

A hazai szakemberek által folyamatosan fejlesztett és tesztelt EMVIR rendszer ezt a célt szolgálja. Az EMVIR alkalmazhatósága, viszonylag könnyű kezelhetősége és legfőképpen megbízhatósága miatt feltehetően egyre több szakember kezében lesz jól használható eszköz a szennyvíztisztító telepi üzemelési problémák megelőzésében illetve megoldásában.

A Főiskola – tanórák és szakmai rendezvények révén - a hallgatóink, és az üzemeltetésben aktívan tevékenykedő szakemberek számára is folyamatosan lehetőséget biztosít az innovatív szakmai ismeretek átadására. Az EMVIR oktatásának bevezetése 2011-ben kezdődött a bajai főiskolán, idén, március 22-én pedig már a tapasztalatokról és a továbblépés lehetőségeiről szeretnénk beszámolni.

Dr. Melicz Zoltán
Intézetvezető