Lezárult a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) átfogó ellenőrzése

A MEKH 2014 márciusában értesítette a Debreceni Vízmű Zrt.-t, hogy a 2014.január 1.-december 31. közötti időszakra vonatkozólag átfogó ellenőrzést rendelt el, a működési engedélyek felülvizsgálati rendszerén belül.

Az ellenőrzéshez becsatolt dokumentumok átvizsgálásán felül április 8-9-én helyszíni ellenőrzést is tartottak. A vizsgálatokat a 2015. június 26-án kiadott Határozatával zárta le a Hivatal. A Határozat teljes szövege a MEKH honlapján ( http://www.mekh.hu/ ) elérhető.
A vizsgálat eredménye visszaigazolta, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. alapvetően megfelel, az új és szigorú feltételeket tartalmazó jogszabályoknak, tevékenységét a Működési engedélyben rögzítettek szerint végzi. Tevékenysége során betartja engedélyezett jogait, megfelel az előírt, és vállalt kötelezettségeinek. A vizsgálat néhány esetben felhívta a Vízmű figyelmét a jogszabályoknak való pontosabb megfelelésre, de olyan megállapításra nem kényszerült, ami bírságot vonna maga után.

A Debreceni Vízmű Zrt. örömmel és megnyugvással vette tudomásul a határozatban foglaltakat. A Debreceni Vízmű Zrt.  megerősítve látja azt, hogy az új jogszabályi környezethez is alkalmazkodni tudott, megfelel a viziközmű szolgáltatók számára előírt követelményeknek, korrekt, kiszámítható, és átlátható kapcsolatot tart fent a fogyasztókkal, a hatóságokkal. Mindezek mellett, nem utolsó sorban meg tudta őrizni az eredményes gazdálkodását. Mindennek alapja, és garanciája, a felkészült, elhivatott szakember gárda, melynek meggyőződése, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. továbbra is stabil, kiszámítható tagja a Magyar Viziközmű Szolgáltatók csökkenő táborának, megbízható partnere mindazon önkormányzatoknak akik eddig is, és ezután is úgy látják, hogy a település viziközmű szolgáltatását hosszútávra is biztonságban akarják látni.    
           
Ányos József
vezérigazgató