Lakossági tájékoztatás a csatornázhatóság vizsgálatáról

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat hogy a Debreceni Vízmű Zrt. a DMJV jóváhagyásával elkészítette szolgáltatói szabályozását a csatornázhatóság vizsgálatára

Célja, hogy szabályozza a Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett közüzemi szennyvíz-csatornahálózatra kötési kötelezettségnek a műszakilag alkalmassági feltételét és a bekötések kivitelezési költségéhez a részletfizetési lehetőség feltételeit lakossági ügyfelei részére.

A környezet védelme érdekében jogszabályi kötelezettsége az ingatlan tulajdonosoknak, hogy az ingatlan rákötéséről gondoskodjanak a közüzemi csatornára, amennyiben ez műszakilag lehetséges. Ugyanakkor a jogszabályok szankcionálják is ezen kötelezettség elmulasztását azzal, hogy talajterhelési díj fizetési kötelezettséget írnak elő azon ingatlan tulajdonosok számára, akik a rákötési kötelezettségüket nem teljesítik. A műszakilag lehetséges rákötési lehetőség eseteit a kidolgozott szabályozás részletesen meghatározza.

Amennyiben a felhasználó kérésére lefolytatott csatornázhatósági vizsgálat megállapítása az, hogy a vizsgált ingatlan:

  • Műszakilag mentesített, abban az esetben a Debreceni Vízmű Zrt. ezt nyilvántartásba veszi, és jelenti a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztálya felé, valamint a vizsgálatot kezdeményező felhasználó felé is. Ebben az esetben a felhasználót nem terheli a rákötési kötelezettség a továbbiakban mindaddig, amíg az ingatlanra vonatkozó minősítés körülményeiben változás nem következik be.
  • Csatornázható, abban az esetben a Debreceni Vízmű Zrt. Szennyvízágazati Főmérnöksége ezen megállapítása alapján tájékoztatást ad a csatornabekötés megvalósításáról a vizsgálatot kezdeményező felhasználó részére, mely tájékoztatás kiterjed:

    • a csatornabekötés megrendelésének további lépéseire
    • a csatornabekötés megrendelő általi finanszírozásának részleteiről, indokolt esetben a kivitelezés költségeinek részletekben történő teljesítésének módjáról
    • a csatornabekötés létesítésének hiányában jelentkező további talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről 

A csatornázható, de nem csatornázott ingatlanok valamint a műszakilag mentesített ingatlanok esetében a talajterhelési díj fizetése a 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának vonatkozó, helyi rendelete alapján kerül meghatározásra.

A Debreceni Vízmű Zrt. a csatornabekötés építési költségeinek viselhetősége érdekében az arra jogosult felhasználó részére részletfizetési lehetőséget biztosít. A csatornabekötés létesítésének kivitelezési munkálatainak összegére kamatmentes részletfizetést kaphat a felhasználó, amely havi részlet díja nem lehet kevesebb 10.000 Ft-nál és a részletfizetés futamideje nem haladhatja meg a 60 hónapot.

A szabályozás résztetei ITT olvashatóak.

Debrecen, 2015. december 10.

Ányos József

vezérigazgató