Hírek - Debreceni Vízmű Zrt.

A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, Ányos József a Magyar Víziközmű Szövetség által alapított és adományozott Reitter Ferenc életműdíj elismerésben részesült.

Társaságunk vezető tisztségviselője 1972 óta, 47 éve dolgozik a vízgazdálkodás különböző területein. Okleveles vízépítő mérnök végzettséggel rendelkezik, melyet 1983-ban szerzett meg a Budapesti Műszaki Egyetemen. Pályafutását a Vízügyi Tervező Vállalatnál kezdte, majd a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságnál, később az AKSD Városgazdálkodási Kft-nél töltött be vezető pozíciókat. Elméleti ismereteit a tervezés, kivitelezés, irányítás területén megszerzett tudásanyaggal bővítette.

A műszaki fejlesztéseket illetően több, maradandó megoldást dolgozott ki, újítások, szabadalmak keretében. Több évtizedes gyakorlati munkája során kiemelten foglalkozott a szennyvizek, és szennyvíziszapok környezeti hatásaival, szilárd hulladékok hasznosításával. Vezetővé való kinevezése során feladatai bővültek az irányítási, szervezési, gazdasági tevékenységgel is.

1999. 06. 01-től a Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vállalata, Ányos József irányítása alatt az önkormányzati cégeket tömörítő holding egyik legjelentősebb tagjává nőtte ki magát. Az új igazgató átstrukturálta a vezetői szinteket, a controllingot majd’ három évig személyes felügyelet alatt tartotta, felesleges munkaköröket szüntetett meg, új informatikai rendszert telepíttetett, javította és kulturáltabbá tette az ügyfélkapcsolatokat, aminek nyomán a kintlévőségek is drasztikusan csökkentek.

Kitüntetése több évtizedes kiemelkedő szakmai vezetői munkájának, az ágazatot átfogóan érintő programok kidolgozásában végzett tevékenységének elismerése. Vezérigazgatóként irányítja, összehangolja és koordinálja a Debreceni Vízmű Zrt munkáját. Kitartóan gondoskodik a jó minőségű szakmai munka feltételeinek megteremtéséről, fenntartásáról, az új követelmények teljesítéséről. Munkavégzésére a szakmai alaposság, következetesség jellemző, a megszerzett tapasztalatokat munkatársaival megosztja. Felettesei, helyettesei, beosztottjai, üzleti partnerei, az önkormányzatok vezetői, az ágazat szakemberei határozottnak, együttműködőnek, a jövő víziközmű szolgáltatásért tenni akaró, az ágazat iránt elhívatott, kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó vezetőnek tartják.

A Debreceni Vízmű Zrt-nél eltöltött közel 20 év alatt bebizonyította, hogy önkormányzati tulajdonú társaságot is lehet hatékonyan működtetni, az ágazat jövőjéért eredményesen, az érintettek megelégedésére és a tulajdonosi elvárásnak is megfelelően tevékenykedni.

A kitüntetéshez Társaságunk munkatársai nevében szívből gratulálunk, további sikerekben gazdag, egészségben eltöltött éveket kívánunk!