Képek a Debreceni Vízmű Zrt. életéből 2014-2016

Beruházási, felújítási munkák 2014. és 2016. között a Debreceni Vízmű Zrt.-nél

Beruházási, felújítási munkák 2014-ben

1. Ultra-viola ivóvíz fertőtlenítő berendezés telepítése az I- es Vízmű telepen

A fertőtlenítő berendezés telepítésével biztosítható a szolgáltatott ivóvíz bakteriológia szempontoknak megfelelő jó minősége. Az UV sugárzás által beinduló fotokémiai reakcióknak köszönhetően a vízben található mikroorganizmusok DNS-se blokkolásra kerül, ezáltal sem szaporodásra, sem anyagcserére nem képesek. A besugárzott sejtek inaktív állapotba kerülnek, majd elpusztulnak. A kezelés során semmiféle melléktermék nem keletkezik, mely káros hatással lenne a víz összetételére, ezáltal a fogyasztókra. A berendezést a LIT Budapest Kft. szállította, a beépítését a Víztermelő Üzemünk dolgozói végezték.

Az UV berendezés

Az UV berendezés

A vezérlőszekrények

A vezérlőszekrények

2. Szennyvízcsatorna felújítása a Monostorpályi-Vécsey utcák kereszteződésében

 

1972-ben épült meg a Monostorpályi úti, 50 cm belső átmérőjű beton anyagú szennyvízcsatorna. 2014. év március végén a munkatársaink azt tapasztalták, hogy a Debrecen, Monostorpályi út – Vécsey út kereszteződésében az úttest leszakadt és egy kb. 15 m3-es üreg képződött. A hálózatvizsgálat, ill. a csatornavezeték kamerás vizsgálata megállapította, hogy az 5 m mélyen fektetett beton szennyvízcsatorna vezeték beszakadt, oda talajvíz befolyás történik. A talajvíz magával ragadja a csatorna környezetében lévő homokot, ami az üregelődést okozza.

Az eltört, korrodálódott beton csatorna belülről

Az eltört, korrodálódott beton csatorna belülről
 
Csőbélelés polietilén csővel
 
Csőbélelés polietilén csővel

 

3. Ivóvízvezetékek felújítása Józsán a Bocskai utcában
 
A rekonstrukciós munkák keretében a közel 50 éves vékonyfalú azbesztcement anyagú vízvezetéket korszerű polietilén anyagúra cseréltük. A vízvezeték átépítése során a korábbi NA 100-as méretű csővezeték helyett ∅160-as méretű csőanyag került beépítésre, így a bevásárlóközpont tűzi vízellátásának a biztonsága is jelentősen javult. A rekonstrukció után csőtörésből származó meghibásodás a Bocskai utcában nem várható, így a lakossági vízellátás biztonsága is növekedett. A kivitelezést a DEVIZÉP Kft. végezte.
 
A munkaterület
 
A munkaterület
 
A házi bekötés leágazása
 
A házi bekötés leágazása
 
Nyomáspróba előtt
 
A nyomáspróba előtt
 
Az új tűzcsap
 
Az új tűzcsap
 
4. Napelem-park a Hatvan utca 12-14. sz. alatti központi épületen
 
A Debreceni Vízmű Zrt. az Új Széchényi Terv keretében 17 millió 500 ezer forint támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázati kiíráson napelem-park kiépítésére. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Az építés-szerelési munkákkal a Kivitelező 2014. októberében elkészült.

Beruházási, felújítási munkák 2015-ben
 
5. Vízvezeték felújítások
 
Burgundia, Fáy András, Poroszlay és Keleti sor utcákban
 
2015. év októberében elkezdődtek Debrecenben, az ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek felújítási munkái. A program keretében összesen 1321 m gerincvezeték, 112 db bekötővezeték átépítését végeztük, 85 millió Ft saját forrás biztosításával.
A rekonstrukciós munkákat a DEVIZÉP Kft., a KUSZI Kft. és a Nagy-VÍZ Kft. végezte, akik határidőre, jó minőségben teljesítették a szerződéses kötelezettségeiket. A rekonstrukciós munkákat az indokolta, hogy az utcákban üzemelő NA 80, 100 és 150-es ac. (azbesztcement) anyagú vízvezetékeken gyakoriak voltak a meghibásodások, emiatt burkolatbontások, ill. a hibaelhárítással járó vízhiányok is előfordultak.
 
Cserére érett csomópont a Kossutn u. - Burgundia u. csomópontban

Cserére érett csomópont a Kossuth u. - Burgundia u. csomópontban
 
iker kialakítású vízbekötés a Fáy András utcában
 
Iker típusú vízbekötés a Fáy András utcában
 
A régi tűzcsap a Poroszlay utcában
 
Régi tűzcsap a Poroszlay utcán
 
Munkaárok az új PE csővel és a jelzőszalaggal
 
Munkaárok az új PE csővel és a jelzőszalaggal
 
Munkaterület az úttestben a Keleti soron
 
Munkaterület az úttestben a Keleti soron
 
Az új tűzcsap
 
Az új tűzcsap
 
Nyugati kiskörút II. ütem
 
A Nyugati kiskörút építése kapcsán a keresztező utcákban is burkolat felújítások történtek. A későbbi, hibaelhárítás miatti útburkolat felbontások megelőzése érdekében az érintett szakaszokon az ivóvíz gerinc és bekötővezetékeinket átépítettük.
 
6. Csatorna építés az Érsek utcában
 
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése és megrendelése alapján megépíttettük Debrecen-Józsa, Érsek utcában a szennyvízcsatorna vezeték hiányzó szakaszát. Ehhez a szakaszhoz csatlakozik néhány Északi sori ingatlan csatornahálózata is. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzati forrás lakossági önerővel is kiegészítésre kellett, hogy kerüljön, melynek mértéke 98.050,- Ft volt ingatlanonként. A nettó 9 millió Ft értékű beruházás kivitelezője a DEVÍZÉP Kft. volt, aki a megadott határidő letelte előtt elkészült a kivitelezési munkálatokkal.
 
A munkaterület a munkavégzés előtt
 
A munkaterület a munkavégzés előtt
 
Bekötővezeték a tisztítóidommal
 
Bekötővezeték a tisztítóidommal
 
Tisztító akna folyásfenékkel

Tisztítóakna folyásfenékkel
 
A helyreállított munkaterület
 
A helyreállított munkaterület
 
Beruházási, felújítási munkák 2016-ban
 
7. Csatorna építés a Vashámor utcában
 
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése és megrendelése alapján megépíttettük Debrecen-Józsa, Vashámor utcában a szennyvízcsatorna vezeték hiányzó szakaszát. Ehhez a szakaszhoz csatlakozik néhány Északi sori ingatlan csatornahálózata is. A korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzati forrás lakossági önerővel is kiegészítésre kellett, hogy kerüljön, melynek mértéke 98.050,- Ft volt ingatlanonként. A nettó 8,5 millió Ft értékű beruházás kivitelezője a DEVÍZÉP Kft. volt, aki a megadott határidő letelte előtt elkészült a kivitelezési munkálatokkal.
 
Gerinccsatorna építése a Vashámor utcában dúcolat védelmében
 
Gerinccsatorna építése a Vashámor utcában dúcolat védelmében
 
Föld visszatöltés tömörítéssel
 
Föld visszatöltés tömörítéssel
 
Gerincvezeték építése a bekötővezeték lecsatlakozásával
 
Gerincvezeték építése a bekötővezeték lecsatlakozásával
 
Bekötővezeték a tisztítóidommal
 
Bekötővezeték a tisztítóidommal
 
Zúzottkőterítés a helyreállítást követően
 
Zúzottkőterítés a helyreállítást követően
 
Bejárás a műszaki átadást követően
 
Bejárás a műszaki átadást követően
 
8. Ivóvezeték felújítás a Füredi út- Szabó Lőrinc utcai csomópontban
 
2015 év végén a Debrecen, Füredi út és a Szabó Lőrinc utcai csomópontban úttesten vízfolyást észleltünk. A kivizsgálás során munkatársaink megállapították, hogy a hiba a korábbi Tiszalöki vasútvonal alatti, NA 300-as méretű, acél anyagú vízgerinc vezetéken keletkezett. A hiba hagyományos, feltárásos módszerrel történő kijavítása az útkereszteződés nagy forgalmára, az elterelés nehézségeire tekintettel nem volt megvalósítható. A hibás szakasz feltárása helyett, az un. NO-DIG technológiás (kitakarás nélküli) vezeték felújítási módszert választottuk. Ehhez a technológiához az útburkolaton kívül, a zöldterületben csak egy indító és egy fogadó munkagödör megnyitására van szükség. A csőbélelési munkákat az AGRIAPIPE Kft. szakemberei, míg a kiegészítő munkálatokat a DEVIZÉP Kft. szakemberei végezték, akik a munkálatokkal jó minőségben, a határidő letelte előtt elkészültek. A 40m hosszú vízvezeték felújításának költsége 6 m Ft+ÁFA volt.
 
A helyszín munkavégzés előtt
 
A helyszín munkavégzés előtt
 
A bélelőcső bevezetése

A bélelőcső bevezetése I.
 
A bélelőcső bevezetése II.
 
A bélelőcső bevezetése II.
 
9. Vízvezeték felújítás az Elek és a Rózsavölgy utcákban
 
Debrecen-Józsa, Elek, Bondorhát, Rózsavölgy és 53253 Hrsz.-ú utcákban összesen 5500 m ivóvíz gerincvezeték és 450 db bekötővezeték átépítését végeztük el. A rekonstrukciót az utcákban üzemelő NA 100-as méretű azbesztcement és KM-PVC anyagú vízvezetékek és bekötővezetékek gyakori meghibásodása, ill. az útfelújítási munkák végzése indokolta. A rekonstrukciós munkákat a DEVIZÉP és a KMPLEX-D Kft.-k végezték, melynek teljes költsége 80 millió Ft+ÁFA volt, melyet a Debreceni Vízmű Zrt. saját forrásból biztosított.
 
Munkaterület a kutatóárokkal az Elek utcában
 
Munkaterület a kutató árokkal az Elek utcában

10.  Szennyvízcsatorna felújítása a Töhötöm utcában
 
A Debrecen, Töhötöm utcában a rekonstrukciós munkát az indokolta, hogy magas talajvízszínt állásos (csapadékos) időszakok esetén a csatornába befolyó talajvíz a talaj szemcséit magával ragadta, bemosta a csatornába. A földelhordás következtében a felszínen süllyedések, úttest beszakadások jelentkeztek, melyeket az eltelt időszakban már több helyen is javítottunk. A Töhötöm utca, Kond és a Csigekert utcai szakaszán az aszfaltburkolat rekonstrukciójára kerül sor, ezért a csatornavezeték átépítését ezzel a szakasszal kezdtük. A rekonstrukció keretében átépítésre került 218 m csatorna gerincvezeték NA 200-as méretű KG-PVC anyagú csőből és felújításra került 7 db tisztító akna. A kivitelezéssel 23 db házi bekötővezetéket (ingatlant) érintettünk. A kivitelezési munka költsége 18,8 millió Ft+ÁFA volt, melyet a Debreceni Vízmű Zrt. saját forrásából biztosított. A munkát a KUSZI Kft. kivitelezte, aki az átépítést a vállalt határidőre, jó minőségben elvégezte.
 
Az utca látképe a munkavégzés előtt
 
Az utca látképe a munkavégzés előtt
 
A munkaárok a dúcolattal
 
A munkaárok a dúcolattal