Jön az egységes víziközmű-kataszter

2015 elejére elkészül az egységes, a nap bármely szakában rendelkezésre álló víziközmű-kataszter. A programra 10 milliárd forintot fordítanak.

Az ország víziközmű-vagyonának felmérésére, védelmére adatbázist és ehhez közhiteles víziközmű-katasztert hoznak létre. Az adatrendszer éjjel-nappal működik majd – hangzott el a Kossuth Rádió Déli Krónikájában.

A jelenlegi víziközmű-szabályozás nem egységes, sem szerkezetében, sem formájában, sem a nyilvántartott adatok körét tekintve. Jelenlegi állapotában vagyonértékelésre, adatszolgáltatásra, állami adatigény kielégítésére, hatósági feladatok támogatására alkalmatlan – ezt mondta Ilkovich Elza, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Kft. szakmai vezetője.

Ezért 2015 elejére elkészül az egységes szerkezetű és tartalmú, a nap bármely szakában rendelkezésre álló kataszter, melyet a jelenleg rendelkezésre álló szolgáltatói, műszaki adatok aktualizálásával, az elérhető legmodernebb mérési módszerek alkalmazásával 10 milliárd forintból valósít meg a kormány uniós forrásból.

A víziközművek, vízvezetékek, csatornák, átemelő szivattyúk, kutak, vagy éppen szennyvíztisztító telepek stratégiai jelentőségű műszaki berendezések, melyek a mindennapos vízellátást szolgálják. Ezért fontos, hogy az országos közhiteles víziközmű-kataszter egységes struktúrával és műszaki tartalommal rendelkezzék. Ez a jövőben alkalmas lesz a vagyonértékelési feladatok teljes körű kiszolgálására, és támogatja a víziközmű-tervezési feladatokat, valamint az alapszintű közműegyeztetést.

Forrás: hirado.hu