Hidrológiai Közlöny 2010

Tekintse meg a 2010 évben megjelent kiadványok részletes tartalomjegyzékét!

2010/1

1 Vezércikk: A Hidrológiai Közlöny kilencvenedik évfolyama elé. (Vágás István)

2 Vágás István: Emlékezés dr. Bogárdi János születése századik évfordulója alkalmából

3 Patziger Miklós – Józsa János – Sokoray-Varga Béla: Radiális átáramlású utóülepítők koncentráció-viszonyainak helyszíni mérése

9 Nekrológ (Dr. v. Bartha István 1919. 2009, Kiss György 1924-2009)

10 Patziger Miklós – Józsa János: Radiális átáramlású utóülepítő medencék áramlási viszonyainak többdimenziós numerikus modellezése

15 Kovács Ákos – Szilágyi József: A Balaton párolgási értékeinek várható időbeli változása

19 Kiss Melinda: Gátszakadáskor kialakuló sebességmezők feltárása részecskekövető laboratóriumi méréssel és numerikus modellezéssel

29 Szigyártó Zoltán –Rátky István: A tiszai hullámtér leromlott vízszállító-képességének rendezése

31 Vita: Vízgazdálkodás duzzasztók nélkül? (Szigyártó Zoltán)

33 Scheuer Gyula: A Danakil depresszió (Etiópia) Dalol-i hidrotermái és kiválásaik

40 Pálfai Imre: A Duna-Tisza közi hátság vízháztartási sajátosságai

45 Konecsny Károly: A kisvizek főbb hidrológiai statisztikai jellemzői a Maros folyó alsó szakaszán

55 Könyvismertetés. Dr. Nagy László: Árvízvédekezés a településeken. (Ism.: Konecsny Károly)

56 Szentgyörgyi Zsuzsa: Bánki Donát és a mérnök-szakma. (150 éve született a nagy magyar mérnök)

60 Dobos Irma: Than Károly (1834-1908) ásványvíz-elemző módszere

 

2010/2

1 Dobos Irma: Vitális György, a hidrogeológus

3 Dobos Irma: Zsigmondy Béla (1848-1916) vízépítő mérnök szoboravatása Szegeden

5 Scheuer Gyula: Az Afar-mélyföld Dzsibutihoz tartozó részének hidrotermái, hévforrásai és kiválásaik vizsgálata

17 Marton Lajos: Alföldi rétegvizek potenciometrikus szintjeinek változása, II.

22 Könyvismertetés. Marton Lajos: Alkalmazott hidrogeológia

24 Barta Károly – Szatmári József: Antropogén hatások a belvíz-képződésben

28 Szigyártó Zoltán – Rátky István: Eljárás a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése során előirányzott árvízi tározórendszer hidrológiai méretezéséhez

36 Nekrológ: Békési János (1925-2010)

37 Guti Gábor – Gaebele Tibor: Tokfélék a Duna magyarországi szakaszán. A kecsegeállomány hosszúidejű változása

40 Méltatás. (Lenkei Tibor kilenc évtizede)

41 Nagy László: Hidrológiai katasztrófák humán veszélye Magyarországon

47 Tometz, L. – Dugáček, D.: A kassai történelmi vízvezeték

55 Csáfordi Péter - Gribovszki Zoltán - Válint Zsuzsanna - Kalicz Péter: Kisvízfolyások anyagszállításának vizsgálata két árhullám példáján

62 Nagy László: Műtárgy környezetében kialakult gátszakadások a Kárpát-medencében

 

2010/3

1 Vitális György: Hévíz tevékenységet kísérő kőzetelváltozások a Magyar-középhegység középső részén

8 Anda Angéla – Jakusch Pál – Tokai Richárd – Földes Tamás: Új lehetőség a vízszállítás folyamatának követésére élő növényben

13 Langó Zsuzsanna – Balázs Zoltán: A gyömrői Tófürdő története

17 Baranya Sándor – Józsa János: ADCP alkalmazása lebegtetett hordalék-koncentráció becslésére

23 Jobbágy Réka – Hajnal Géza – Vasvári Vilmos: A szivárgási tényező meghatározása terepi vizsgálatokkal

32 Liptay Zoltán Árpád: Szoftver fejlesztése vízszín-szabályozó műtárgyak tervezéséhez

36 A Meteorológiai Világszervezet (WMO) 60 éve a biztonság és jólét szolgálatában

38 Lorberer Árpád Ferenc: Használatból kivont kutak átépítése hőszivattyús energiahasznosításra alkalmas földhő szondává

40 Tari Csilla – Kovács Balázs – Szanyi János: Kavicsbányászat hatása a talajvízállásra, és a felszín alatti vizektől függő védett élőhelyekre, Ócsa, Dunaharaszti, Áporka és Bugyi térségében

47 Szilágyi Endre: Egy szentgotthárdi vízrendezési beavatkozás elemzése a Rába 2009. évi nyári árhullámának idején

50 Nagy László – Takács Attila: Tőzeg gát tönkremenetele. Egy holland gátszakadás tanulságai

53 Fekete József – Sajgó Csanád – Horváth István – Kárpáti Zoltán: Összefüggés hazai hévizeink izotópos kora, hőmérséklete, szerves- és szervetlen fáciesei között

59 Lőrincz János - Nagy László: Buzgárosodásra való hajlam gyakorlati vizsgálata szemeloszlási entrópia segítségével

64 Dobos Irma: Dr. Urbancsek János (1919-2006) sírkőavatása

65 Nekrológ: Rung András (1941-2010)

 

2010/4

1 Papp Ferenc: Az öntöző vállalatok (1948. március 18. – 1956. július 1.)

11 Scheuer Gyula: A legjelentősebb mészlerakó karsztos ásványvizek és lemez-tektonikai kapcsolataik

31 Konecsny Károly: A kisvizek főbb hidrológiai statisztikai jellemzői a Berettyó folyón

41 Babák Krisztina: Alföldi folyóink ártérfejlődési kutatásai a XX. század elejétől napjainkig

49 Kármán Krisztina – Fórizs István – Szabó Csaba – Deák József: Parti szűrésű rendszerek vizsgálata vízkémiai és geokémiai módszerek segítségével a Szentendrei-sziget példáján

54 Zákányi Balázs – Szűcs Péter: Völgyzáró gát ás árvízvédelmi töltések hidraulikai vizsgálata SEEP2D modullal

63 A Magyar Hidrológiai Társaság 2010. május 25-i közgyűlésének kitüntetettjei

67 Megemlékezések a Magyar Hidrológiai Társaság 2010. évi közgyűlésén

68 A Magyar Hidrológiai Társaság 2010. május 25-i közgyűlésén átadott szakirodalmi díjak

69 Könyvismertetés: Vízkészlet-védelem (Szűcs P.)


2010/5

1 Emlékezés Dégen Imre és dr. Mosonyi Emil születésének századik évfordulóján

2 Ligetvári Ferenc: Emlékezés a modern vízügyi szolgálat megalapítójának, Kvassay Jenőnek (1850-1919) életútjáról, születése 160. évében

5 Deák Antal András: Születésnapra (Emlékezés dr. Mosonyi Emilre)

6 Keve Gábor: Megemlékezés Kiss Györgyről, elhunyta évfordulóján

8 Konecsny Károly: A kisvizek főbb hidrológiai statisztikai jellemzői a Szamos alsó szakaszán

19 Gribovszki Zoltán – Kalicz Péter – Szilágyi József: Talajvíz evapotranszspirációs számítása a vízhozamok napi periódusú ingadozása alapján

29 Bezdán Mária: A vízszín-esések alakulása az Alsó-Tiszán

36 Hozzászólás Bezdán Mária: „A vízszín-esések alakulása az Alsó-Tiszán” c. tanulmányához (Vágás I.)

37 Faludi Gábor – Konyár Zoltán: A Duna és Gemenc történetéből

46 Könyvismertetés: Kralovánszky U. Pál – Ligetvári Ferenc: A hazai vízügyek bölcsőjénél – Kvassay Jenő pályafutása (Ism.: Vágás István).

47 Juhász József: Az arzén eredete a felszín alatti vízben

49 Fogarasi László: Harminc éves a gellérthegyi 2 × 40 ezer m3-es ivóvíz-tároló medence

51 Kovács Etelka – Kiss Tímea: Nehézfém bioakkumuláció marosi halakban

55 Rózsa Attila: A víztermelő kutak kivitelezésének és hidraulikai kiképzésének minőség-ellenőrző értékelése

61 Kováts Nóra – Kiss István – Ács András: A békalencse növekedés-gátlásának vizsgálatán alapuló ökotoxikológiai teszt bizonytalansági tényezői

65 Nagy László: Az árvízvédelmi gátak hossza. Nemzetközi összehasonlítás.

68 Beszámoló a Magyar Hidrológiai Társaság 2010. május 25-i közgyűléséről


2010/6

Antal László, Csipkés Roland: Natura 2000-es halfajok állományfelmérése a Felső-Tiszán

Balogh Csilla, Nédli Judit, Purgel Szandra, G.-Tóth László, Major Ágnes: Pontokáspi inváziós fajok a Balatonban egy új jövevénnyel kiegészülve

Boda Réka, Jakab Tibor, Kovács Tamás Zoltán, Szivák Ildikó, Móra Arnold, Sály Péter, Takács Péter, Csabai Zoltán, Erős Tibor, Bíró Péter: A szitakötő együttesek térbeli előfordulási sajátosságainak vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén

Bolla Beáta, Kiss Keve Tihamér, Reskóné Nagy Mária, Várbíró Gábor, Ács Éva: Szükséges-e mesterséges alzat használata a Balaton ökológiai állapotának megítéléséhez a bevonatlakó kovaalgák alapján?

Borsodi Andrea, Knáb Mónika, Czeibert Katalin, Palatinszky Márton, Krett Gergely, Somogyi Boglárka, Vörös Lajos, Márialigeti Károly: Diverzitás vizsgálatok a Böddi-szék vizének planktonikus baktériumközösségein egy alga tömegprodukció idején

Braun Mihály, Papp István, Korponai János, Lukács Viktória, Gyulai István, Forró László, Hubay Katalin, Szalóki Imre: A Tisza vízjárásának nyomai a Marótzugi-Holt-Tisza üledékében

Felföldi Tamás, Somogyi Boglárka, Vörös Lajos, Vida Márton, Márialigeti Károly: Molekuláris biológiai módszerek alkalmazásának lehetőségei sekély tavaink mikroszkopikus méretű eukariótáinak azonosításában

Ferincz Árpád, Weiperth András, Staszny Ádám, Paulovits Gábor: Ezüstkárász (Carassius gibelio BLOCH) növekedésének vizsgálata a Balaton-vízgyűjtő négy kiválasztott élőhelyén

G.-Tóth László, Laura Parpala, Baranyai Eszter, B. Muskó Ilona, Balogh Csilla: A Dreissena lárvák tömegének változásai a Balatonban (1999-2009)

Gál Dénes, Kerepeczki Éva, Kosáros Tünde, Pekár Ferenc: A tápanyag újrahasznosítás lehetőségeinek vizsgálata haltermelő rendszerekben

Guti Gábor, Gaebele Tibor: A tokfélék (Acipenseridae) természetvédelmi helyzete a Duna magyarországi szakaszán

Guti Gábor, Potyó Imre, Gaebele Tibor, Weiperth András: Ökológiai célállapot meghatározása a szigetközi Duna-szakasz helyreállításához

Horváth Zsófia, Vad Csaba Ferenc: A Városligeti-tó rákfaunájának és kisrák együtteseinek (Copepoda, Cladocera) vizsgálata

János István, Hörcsik Zsolt, Kotroczó Zsolt, Vincze György, Szabó Sándor, Csatlós Zsolt, Parais Sándor: Az Igrice-mocsár átfolyó vizének bioindikácós és kémiai vizsgálata

Józsa Vilmos, Kozłowski Jacek: Új módszer sekély vizű ökoszisztémák környezeti állapotváltozásának megállapítására

Kálmán Zoltán, Soós Nándor, Kovács Tamás Zoltán, Szappanos Dániel, Horváth Orsolya, Szivák Ildikó, Csabai Zoltán: Vízibogarak és vízipoloskák faunisztikai adatai mecseki vízterekből

Kerepeczki Éva, Gál Dénes, Kosáros Tünde, Pekár Ferenc: Foszforeltávolítás egy halas elfolyóvíz kezelésére szolgáló vizes élőhelyi rendszerben

Kiss Áron Keve, Ács Éva, Kiss Keve Tihamér: Heterotróf ostorosok sejtszerkezetének térbeli rekonstrukciója áteső megvilágítású fénymikroszkópos optikai szeletekből

Knáb Mónika, Kiss Klaudia, Kéri András, Palatinszky Márton, M. Tóth Erika, Márialigeti Károly, Móga János, Borsodi Andrea: Hazai epikarszt rendszerek kisvizeinek vízkémiai és mikrobiológiai jellemzése, biológiai vízminősítése

Kocsis Tamás, Szabó Sándor, Kocsis Gáborné: Az EQR alapú integrált makrofita minősítési módszertan tesztelése a Boroszló-Kerti Holt-Tiszán

Korponai János, Braun Mihály, Gyulai István, Forró László, Nédli Judit, Papp István: Alkalmasak-e az üledékben lévő Cladocera maradványok a víztér Cladocera közösség diverzitás viszonyainak jellemzésére?

Korponai János, Braun Mihály, Gyulai István, Forró László, Nédli Judit, Papp István: Természetes úton lefűződött holtág (timári Morotva-tó) paleolimnológiája üledékkémiai és Cladocera maradványok alapján

Kotroczó Zsolt, János István, Hörcsik T. Zsolt, Szabó Sándor, Vincze György, Vasenszki Tamás: A Nagy -vájás és a Keleti-övcsatorna makrogerinctelen- és vízkémiai vizsgálatán alapuló minősítése

Kovács Krisztián, Ambrus András, Robotka Ákos Gábor: Újabb adatok a folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) északnyugat-magyarországi előfordulásához

Kovács W. Attila, Felföldy Tamás, Kós Péter, Farkas Anna, Ács András, Győri János, Vehovszky Ágnes, Szalontai Krisztina: Mikrocisztin cianotoxin termelésre képes genotípusok kimutatása molekuláris módszerekkel felszíni vizek cianobaktérium populációiban 78
Krasznai Enikő, Borics Gábor, Várbíró Gábor, Deák Csaba, Abonyi András, Tóthmérész Béla, Padisák Judit: A fitoplankton vertikális mintázata egy sekély holtágban

Krett Gergely, Palatinszky Márton, Makk Judit, Jáger Katalin, Csiszár Viktor, Márialigeti Károly, Borsodi Andrea: A Hévízi-forrástó üledékének összehasonlító jellegű bakteriális diverzitás vizsgálata

Kürthy Anett, Somogyi Boglárka, Vörös Lajos: A fény minőségének hatása cianobaktériumok és zöldalgák szaporodására és fotoszintézisére

Lengyel Edina, Stenger-Kovács Csilla, Padisák Judit: Köztes diszturbancia és az egyensúlyi állapot vizsgálata Torna-patak kovaalga közösségeiben

Lőkkös Andor, Fábics Anita, Kondorosy Előd, Ferincz Árpád, Vári Ágnes, Rozner György: A balatoni hínárbogár (Macroplea mutica ssp. balatonica Székessy, 1941) elterjedésének vizsgálata

Lövei Gabriella Zsuzsanna, Antal László: Tisza-menti holtmedrek ökológiai állapotának elemzése helyszíni vízvizsgálatok alapján 96
Mauchart Péter, Méhes Nikoletta, Deák Csaba, Móra Arnold, Szivák Ildikó, Csabai Zoltán: Kérészek, álkérészek és tegzesek faunisztikai adatai a mecseki vízterekből

Miseta Roland, Palatinszky Márton, Márialigeti Károly, Borsodi Andrea: A Harkányi Gyógyfürdőhöz tartozó karsztkút-vizek baktériumközösségeinek filogenetikai diverzitása

Móra Arnold, Szivák Ildikó, Boda Réka, Török Júlia Katalin: Árvaszúnyoglárva-együttesek tér- és időbeli változásai egy dombvidéki kisvízfolyásban

Németh Ildikó, Várbíró Gábor, Borics Gábor, Deák Csaba, Nagy Sándor Alex: Az avarlebontásban résztvevő vízi szervezetek vizsgálata litter bag technikával

Ortmann-né Ajkai Adrienne, Czirok Attila, Horvai Valér: A táji környezet és a vízi életközösségek természetességének összefüggései vegetációs és makrogerinctelen mutatók alapján a Völgységi-patak mentén

Pintér Balázs, Takács Péter, Mozsár Attila, Zlinszky András, Boros Gergely: A tihanyi Belső-tó medermorfológiájának és a tavon végzett 24 órás vízfizikai és kémiai mérések eredményeinek bemutatása

Pirger Zsolt, Kiss Tibor, László Zita, G. Tóth László, Váczy Alexandra, Márk László: Modern tömegspektrometriai módszerek (MALDI TOF és LC-ESI MS) alkalmazása a vizek hormontartalmának kimutatására

Rácz Barbara, Kotroczó Zsolt, Vallner Judit, Dobi László: A Bódva folyó vízminőség-vizsgálata makrogerinctelen taxonok alapján. 120
Sály Péter, Erős Tibor, Takács Péter, Kiss István, Bíró Péter: Tájléptékű, lokális és térbeli tényezők relatív jelentősége kisvízfolyások halegyütteseinek szerveződésében a Balaton vízgyűjtőjén

Sáringer-Kenyeres Dóra, Lőke Zsuzsanna: Vízminőség-védelem a Balatonnál: Szennyvíztisztítás hatékonyságának vizsgálata a 2007 évben Keszthely térségében

Sáringer-Kenyeres Dóra, Lőke Zsuzsanna, Korponai János, Bencsik Péter: A keszthelyi szennyvíz-telep hatása a Kis-Balaton és a Balaton vízrendszerére (2005-2007)

Schöll Károly: In memoriam Nógrádi Tamás (1925-2009)

Somogyi Boglárka, Kürthy Anett, Németh Balázs, Vörös Lajos: A pikoalgák jelentősége a Balaton téli planktonjában

Staszny Ádám, Ferincz Árpád, Weiperth András, Úrbányi Béla, Paulovits Gábor: Pikkely-morfometriai vizsgálatok ezüstkárászon

Szabó Sándor, Kotroczó Zsolt, Vincze György, Hörcsik Zsolt, János István: Kulcstényezők az alga-békalencse versenyben

Szivák Ildikó, Móra Arnold, Deák Csaba, Kálmán Zoltán, Soós Nándor, Boda Réka, Kovács Tamás Zoltán, Sály Péter, Takács Péter, Csabai Zoltán, Erős Tibor, Bíró Péter: Makroszkopikus vízi gerinctelenek térbeli előfordulási sajátosságait befolyásoló közvetlen élőhelyi változók vizsgálata a Balaton vízgyűjtőjén

Tarr Éva, Ditrói János: Baktériumszámolás bevezetésének tapasztalatai, összehasonlítás más mért paraméterekkel a debreceni szennyvíztisztító telepen

Tóth Adrienn, Tóth Bence, Kiss Keve Tihamér: A Duna fő-és mellékága zooplankton együtteseinek összehasonlítása a gödi szakaszon 145
Tóth Bence, Tóth Adrienn, Kiss Keve Tihamér: A lebegő partikulált szervesanyag, valamint a fito- és zooplankton mennyiségének változása a Dunában Gödnél, 2008-ban

Tóth Lívia, Stenger-Kovács Csilla: Kovaalga fajszám és diverzitás vizsgálatok eltérő rendűségű vízfolyásokon

V.-Balogh Katalin, Németh Balázs, Keresztes Zsolt Gyula, Ágyi Ákos, Somogyi Boglárka, Vörös Lajos: A szervesszén, a bakterioplankton és a szervesanyagok fotolitikus bomlástermékeinek összefüggése sekély tavakban

Vad Csaba Ferenc, Horváth Zsófia: Előzetes vizsgálatok az ócsai Nagyerdő területén található néhány kisvíz Cladocera és Copepoda együtteseiről

Vincze György, Szabó Sándor, János István, Kotroczó Zsolt, Hörcsik T. Zsolt Csatlós Zsolt: Vízminőség vizsgálatok a Máriapócsi-főfolyás Leveleki-víztározó előtti és utáni szakaszán

Weiperth András, Gaebele Tibor, Potyó Imre, Guti Gábor: A magyarországi Ipoly szakasz halfaunisztikai kutatásának történeti áttekintése