Hírek - Debreceni Vízmű Zrt.

A Debreceni Vízmű Zrt. kiemelt figyelmet fordít az üzemeltett viziközmű hálózat műszaki állapotának javítására, hibaelhárítására. Csőtörések esetén rövid reakció idővel törekszünk arra, hogy a vízfolyást mielőbb megszüntessük, a hibát kijavítsuk, a szolgáltatás zavartalanságát biztosítsuk.

A korszerű anyagok használatát nemcsak saját tevékenységünk keretében helyezzük előtérben, hanem az idegen kivitelezőktől is megköveteljük.
A korábbi szabályozási környezetben idegen vállalkozásoknak is lehetősége volt bekötővezetékek építésére, csak az élőre kötéshez volt feltétel a Vízmű szakfelügyeletének igénybe vétele.
Jelenleg ez már nem lehetséges, aminek sok kivitelező nem örül. Az, hogy ennek a szigorításnak van oka, azt bizonyítja a közelmúltban elhárított vízfolyásnál szerzett tapasztalatunk.
A vízfolyás oka az volt, hogy hiába használt a kivitelező korszerű anyagot, a rossz minőségű kivitelezés megbosszulta magát.

 A képen látható, hogy a kemény polietilén csövek összekötésére elektro fúziós karmantyút használtak, de a csövek egytengelyűségét nem biztosították. A csövek illesztésénél olyan mértékű volt az iránytörés, ami mellett a vízzáró kapcsolat nem volt biztosított.

Az elektro fúziós karmantyú felvágásával látható vált a további építési hiba is. Az elektro fúziós karmantyú beépített fűtőszálainak kellene biztosítania, hogy elektromos energiával hevítve, egyenletesen olvasszák meg a cső, és a karmantyú felületét, biztosítsák a teljes felfekvési szakaszon az egyenletes összeolvadást. A képen látszik, hogy a baloldalon a fűtőszálak (fehér pontok) egyenletesen helyezkednek el, míg a jobb oldalon, a fűtőszálak lesodródtak a két csővég közé, így a csőfelület megolvasztását nem biztosították.

A rossz minőségű munka miatt a szolgáltatást időlegesen meg kellett szüntetni, a burkolatokat fel kellett bontani, ami további sok költséggel jár. A hibát a Vízmű költségére kellett kijavítani.

Bízunk benne, hogy a kivitelezésre vonatkozó szigorítások hatására megszűnnek a hibás kivitelezésből adódó hibák, zavartalan, jó minőségű, alacsony költségű szolgáltatást tudunk biztosítani a működési területünkön.

2015. december 18.

Debreceni Vízmű Zrt.