Hálózati veszteség 2016.

Az OECD jelentések között rendszeresen jelennek meg információk a városi infrastruktúrák állapotáról. Az ivóvízhálózat műszaki állapotára a hálózati veszteség mutatószám nagyon jellemző.

A hálózati veszteség százalék megmutatja, hogy a vízmű telepekről kibocsátott víz hány százaléka nem jut el a fogyasztóhoz. A Debreceni Vízmű Zrt. által üzemeltetett több mint 1.000 km hosszúságú debreceni ivóvízhálózaton a 2016.évi veszteség 14,7% volt. A veszteség az országos átlagnál jóval kisebb, de célunk a jövőben, hogy mindjobban közelítsük meg a 10%-ot. Ennek érdekében folytatni szükséges a rekonstrukciót, a napi hibaelhárítási munka hatékonyságát. Terveink, célkitűzésünk teljesülését nagymértékben segítené, ha a központi költségvetésnek befizetett évi 290 millió forint közműadót a hálózat felújítására lehetne fordítani.