Folytatódik a szennyvízcsatorna felújítási munka a Monostorpályi út – Vécsey u. kereszteződésben

Korábbi híreinkben már beszámoltunk arról, hogy tönkremenetel miatt a szennyvízcsatorna felújítása, átépítése vált szükségessé a csomópontban.

A kivitelező KUSZI Kft. több mint egy hónapja működteti a vákuumkutas talajvízszint süllyesztő rendszert, melynek hatására a munkaárok környezetében a korábbi 2 m-ről 6 m-re csökkent a talajvíz szintje.

A száraz munkaárok lehetővé tette az összetört beton anyagú csővezeték eltávolítását és új kőagyag anyagú csövek lefeketését.

A kőagyag csővezeték építését a dúcolt munkaárokban az 1.sz. képen láthatjuk.

1.sz. kép: Kőagyag csővezeték építése

A Vécsey utca irányába a megrepedt csatornavezetéket ∅400-as PE (polietilén) vezetékkel történő béleléssel lehet felújítani. Az elektrofitting karmantyú felhegesztését a 2. sz. képen láthatjuk.

2.sz. kép: Csőbélelés PE vezetékkel

A kivitelezés szerződés szerinti befejezési határideje: 2014. szeptember 30.

A munkálatok befejezéséig, ill. az azt követő burkolat-helyreállítási munkálatok befejezéséig kérjük az érintett Tisztelt lakosság türelmét és megértését!

Debreceni Vízmű Zrt.