Felhívás vízmérő leolvasásról a nyírségi üzemegységnél!

Tisztelt Felhasználók!

Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírgelse településeken a félévi vízmérő leolvasásokat rövidesen megkezdjük. Ennek várható időszaka településenként:

Nyírmihálydiban és Nyírgelsén: 2015. március 18. – 31. időszakban.
Nyírlugoson: 2015. április 20.- 30. időszakban.

Kérjük, hogy mérőhelyeik hozzáférhetőségét, megközelíthetőségét szíveskedjenek biztosítani! Dolgozónk előzetesen egyeztet a nevezett időszakon belül 5 napos időtartam megjelölésével vagy azon belül megegyezés szerinti konkrét időponttal. Az egyeztetést Ön is kezdeményezheti nyírlugosi információs irodánk elérhetőségein. Amennyiben dolgozónk nem találja Önt otthon, úgy értesítést hagy elérhetőségeinkkel. Telefonon, e-mailben, vagy személyesen az információs irodánkban a Felhasználóink részére is alkalmas időpontot lehet kérni a mérőleolvasás és mérőhely szemle elvégzésére. Az időpont a fentiekben jelzett időszakon belül, munkanapokon 7 00 és 20 00 óra között választható meg. A nem az adott településen lakó, vagy csak időszakosan helyszínen tartózkodó felhasználóink számára, előzetes időpont egyeztetés esetén rugalmas munkavégzésben is állunk rendelkezésre, illetve meghatalmazással a közreműködés más személy részére is átruházható.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a leolvasás egyúttal a mérőhely szemléje is, amely során dolgozóink ellenőrzik a plombákat, a mérőhely és a mérő állapotát, mérő rendeltetésszerű működését és annak körülményeit, közműhasználat szabályosságát. A leolvasók figyelemmel vannak a házi belső vezetéken való elszivárgásra, elfolyásra utaló jelekre, úgy, mint az átlagostól nagyobb arányban eltérő fogyasztás, mérő érzékenység jelző csillagkerekének folyamatos mozgása, egyéb hibára utaló jelenség. Erről jegyzőkönyvet állítanak ki melyet személyesen és dokumentáltan adnak át. Ez nem minden esetben jelenti azt, hogy valóban történt, illetve történik elfolyás, csak felhívja a figyelmet arra, hogy a Felhasználó vizsgálja meg belső hálózatán az észrevétel, jelenség okát, amely lehet esetlegesen meghibásodás is.

Amennyiben a mérő leolvasása nem jár sikerrel, úgy a szolgáltatás ellenértékét a jogszabályban előírtak szerinti átlagfogyasztás alapján állapítjuk meg és ezt követően mindaddig próbálkozunk, amíg a leolvasás és mérőhely szemle megtörténik. A felhasználó általi mérőállás diktálás nem pótolja az általunk végzett helyszíni leolvasást és szemlét. A vonatkozó rendelkezés szerint a Felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni. Amennyiben ezt tartósan elmulasztja, az a szolgáltatási szerződés felmondását is eredményezheti.

A tavaszi féléves leolvasásokat követően a következő általunk végzett leolvasás az őszi hónapokban lesz. Addig kérjük, hogy éljenek a mérőállás diktálás lehetőségével, melynek módjait honlapunkon megismerheti, illetve részletesen tájékoztatjuk nyírlugosi irodánkban.

Segítő közreműködésüket köszönjük!


DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 12-14.
NYÍRLUGOS-NYÍRMIHÁLYDI-NYÍRGELSE ÜZEMEGYSÉG

4371 NYÍRLUGOS, FŐ U. 15.
TEL/FAX: 06-42-288-118; ADMINISZTRÁTOR: 06-30-670-3199; 06-20-491-3410
e-mail: @ ;
honlap:
Üzemvezető: 06-20-336-5255;
Csoportvezetők: 06-30-848-9908; 06-20-466-0700