FELHÍVÁS LEJÁRT HITELESSÉGŰ MELLÉKMÉRŐ CSERÉJÉRŐL

Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy a 2010 évben hitelesített mérők hitelessége 2018 évben lejárt.

Az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet 64. § -a szerint:

(1) A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérőbeépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről, kalibrálásáról a mérőeszköz tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.


(3) ....., a mellékvízmérő tulajdonjoga a felhasználót vagy – a mellékszolgáltatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az elkülönített vízhasználót illeti meg.

Kérjük, ellenőrizzék a víziközmű-szolgáltatás számlájuk 2. oldalán a mérő hitelességével kapcsolatos tájékoztatásunkat! Amennyiben a felhasználási helyre felszerelt mérő hitelessége 2018 évben lejárt, úgy kérjük intézkedni szíveskedjenek a mérő mielőbbi cseréjéről, de legkésőbb 2019. április 25-ig.

A mellékmérő cserével a Társaságunk által elismert vállalkozást, a DEVIZÉP KFT.-t is kereshetik (Debrecen, Benczúr Gyula u. 1. Telefon: + 36 (52) 536-616). Megrendelésük esetén a fenti vállalkozás elvégzi a mérő cseréjét, a mérő plombázását, illetve a teljes körű adminisztrációt. A mérő cseréje érdekében időpont egyeztetése szükséges. A mellékvízmérő cseréjével és hitelesítésével a költségek megelőlegezése mellett Társaságunkat is megbízhatják, melyet ügyfélszolgálati (Debrecen, Hatvan u. 12-14.), illetve információs irodáinkban a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és a Díjjegyzékben meghatározott díj megfizetésével igényelhetnek meg. Amennyiben a mérőcserét más módon kívánja megoldani, Ügyfélszolgálatunknál kérhet részletes tájékoztatást (Debrecen, Hatvan u. 12-14. Telefon: 52/513-506).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az 58/2013. (II.27.) kormányrendelet 84 § (7a) bekezdése szerint: A mellékszolgáltatási szerződés – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – megszűnik, ha az elkülönített vízhasználó:

a.) tulajdonában álló mellékvízmérő leszerelését megakadályozó zárat vagy plombát megsérti, illetve eltávolítja vagy azokkal együtt a mellékvízmérőt a víziközmű- szolgáltató által jóváhagyott vízmérési helyről leszereli;

b.) határidőben nem gondoskodik a mellékvízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről.

Kérjük az érintett Felhasználók szíves intézkedését a lejárt hitelességű mérők cseréjére, a problémák elkerülése érdekében!

Együttműködésüket köszönjük!

Debreceni Vízmű Zrt.