Felhívás a debreceni csatornahálózat tisztításával kapcsolatban.

Közleményünk a városi csatornahálózat tisztításával kapcsolatos tévhiteket próbálja tisztázni, s ezáltal megelőzni az esetleges félreértéseket.

Tisztelt Fogyasztóink!

Ez úton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy időszakonként visszatérően megjelenek Debrecen város területén magukat csatornatisztító vállalkozásnak nevezett társaság(ok) képviselői, akik a Felhasználóknak telekhatáron belüli csatornatisztítási munkákra ajánlják fel szolgáltatásukat. Ajánlatuk indoklására, illetve vonzóbbá tételére a csatornahálózatokon általában előforduló, többnyire a fogyasztók által is ismert és érzékelhető típushibák kialakulásának megelőzését (pl. dugulás, bűzhatás) említik meg. Gyakran alkalmazzák azt a „trükköt” is, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. megbízásából keresik fel a Felhasználókat. A meggyőzőbb fellépés érdekében a társaságunk dolgozói által viselt védőruházathoz hasonló színű és feliratos munkaruhában jelennek meg – azzal a nem azonnal észre vehető, de lényeges különbséggel, hogy a munkatársaink által viselt ruházattal, illetve a társaságunk által használt munkagépekkel és járművekkel ellentétben nem található meg rajta a honlapunk bal felső sarkában is jól látható logó.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. semmilyen csatornatisztítást végző vállalkozással nem áll szerződéses jogviszonyban és senkinek sem adott – jogilag nem is adhatott – megbízást az előzőekben leírt, magánterületen végzendő csatornatisztítási munkák elvégzésére. Társaságunk a szolgáltatási területén csatornahálózati karbantartási, hibaelhárítási munkáit rendszerint saját hatáskörben és eszközeivel végzi, egyedi eseteket kivéve.

A felhasználók tulajdonában lévő csatornahálózatokon tisztítási és egyéb karbantartási, javítási munkákat előzetes helyszíni egyeztetést követően kizárólag a tulajdonos írásbeli, a Debreceni Vízmű Zrt. részére címzett megrendelése alapján végez, melynek teljesítését a megrendelő a Csatornahálózati Üzemünk által kiállított munkautalványon aláírásával igazolja. Ezt követően postai úton küldjük ki a számlát.

Készpénzes számlát a munkát végző dolgozóink nem állíthatnak ki és készpénzt sem vehetnek át az elvégzett szolgáltatásért.

Megkérjük a Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy az ilyen jellegű megkereséseket utasítsák el. Amennyiben csatornahálózati hibát észlelnek, társaságunknak a honlapunkon is megadott, folyamatosan működő ügyeleti telefonszámán – 52/534-509 – szíveskedjenek azt bejelenteni, ahol kollégáink fogadják hívásaikat és intézkednek a hibák kivizsgálására és a szükséges, a szolgáltatási pontig ingyenes hibaelhárítás elvégzésére.

Debreceni Vízmű Zrt.