Felhasználói tudatosság

A vízfelhasználás környezettudatosságára irányuló felmérések eredményeit összesítve szembeötlik, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. felhasználói a legkülönbözőbb élet- és felhasználási helyzetekben kiemelten fontosnak tartják a víztudatosságot. A mérési eredmények megmutatják, hogy mennyire fontosak a debreceni víziközmű-szolgáltatást igénybevevő számára azok az élethelyzetek, melyekben megnyilvánulhat a vízvagyon védelme, a vízszennyezés kerülése, a vízpocsékolás megelőzése: például víztakarékos adagolók használata, zuhanyzás előnyben részesítése, vízfolyatás elkerülése mosogatáskor és fogmosáskor, a locsolás ésszerűsítése és környezettudatossága, szennyvíz-lefolyók tisztántartása.

A helyi vízkészletet a megkérdezettek 44%-a tartja nagyon fontos közösségi vagyonnak, további 28% fontosnak.

grafikon
grafikon
grafikon
grafikon
grafikon