Eredményes volt a Debreceni Vízmű Zrt. 2015. I. féléves tevékenysége

A 2012-től megváltozott jogszabályi, és gazdasági környezetben a viziközmű szolgáltatás eredményes ellátása fokozott felelősséget, és többlet energiákat követel. A fokozatosan csökkenő mennyiség igények mellett, egyre nehezebb olyan árbevétel realizálása mely egyensúlyban képes tartani a növekvő költségeket, és a rezsidíj csökkentés miatt kieső árbevételeket. A 2015.évi üzleti terv időarányos visszamérése megtörtént, és jóleső érzéssel nyugtázható, hogy az óvatos tervezés, a felelős gazdálkodás, a némileg növekvő fogyasztások biztosították a féléves terv teljesülését, néhány mutató esetében a túlteljesítését. A fogyasztási adatokban tükröződnek a meleg időjárás hatásai, a némileg növekvő gazdálkodói teljesítmények növekedései. Az i. félévben értékesített ivóvíz mennyisége 4.643 em3 volt ami a tervtől 0,5%-al több, bár ez is elmarad 3,6%-al a 5.258 em3 2011.évi mennyiségtől.

A szennyvízelvezetés során számlázott mennyiség az I. félévben 5.024 em3 volt ami a tervtől 1%-al elmarad, de a csökkenés még nagyobb, közel 4,5% a 2011.évi hasonló időszakhoz viszonyítva. A lakossági növekvő szennyvízmennyiség, sajnos nem tudja kompenzálni a nagyvállatok kibocsátásának csökkenését. 

A számlázott 5.024 em3 szennyvízmennyiségtől eltérően a szennyvíztisztító telep biológiai fokozatán az I. félévben 6.650 em3 szennyvíz került megtisztításra, az egyesített csatornarendszeren érkező csapadékvizekkel együttesen. Ez a mennyiség 3,5%-al kevesebb a tervezettől, ami csökkenés betudható az illegális csapadékvíz rákötések felderítésébe, és a csapadékmentes időjárásnak is.

A mennyiségi változások alapján a tervezett 2.469,5 mFt árbevételt sikerült növelnünk 18,7 mFt-al, és így az árbevételünk elérte a 2.488,2 mFt-ot.

A viziközmű szolgáltatási eredményes tevékenység másik meghatározó eleme a ráfordítások összege. A 2015. I.félévre a terv 3.134,1 mFt költségkeretet tartalmazott, melyen belül sikerült gazdálkodni. A tényleges ráfordítások összege 3.070,9 mFt volt, ami 63,2mFt-al, 2%-al kevesebb a tervezett keretnél.

A 2015. I. félévi feladatainkat 365,9 fő átlagos statisztikai létszámmal sikerült megoldani, ami 0,2 fővel kevesebb a tervezettnél.

A beruházási tevékenység az I. félévben visszafogott volt, és leginkább a beruházások előkészítésével telt, ez így is 75,6 mFt értékű beruházás valósult meg, döntően a vízi közművagyon műszaki állapotának javítása érdekében.

A beruházások mellett továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a meglévő eszközök javítására, karbantartására melyre 200,2 mFt-ot használtunk fel, 55,3 mFt megtakarítással a tervhez képest.

A pénzügyi gazdálkodásunk is eredményes volt, a kiadásainkat folyamatos tudtuk finanszírozni bevételeinkből, likviditásunk folyamatosan pozitív volt.

Az eredményes gazdálkodásra jelentős hatást gyakorol a kibocsátott számlák határidőre való kiegyenlítése a fogyasztók részéről. A kintlévőség kezelési, behajtási tevékenység stratégiai terület, mert ez teremti meg a stabil pénzügyi rendszert. Az elmúlt évek növekvő kintlévőség állományának csökkentésére nagyon sok intézkedést vezettünk be, amelyek hatása kezd érvényesülni. A lejárt határidejű kintlévőség összege a félév végén 272,1 mFt volt, ami az óvatos tervnél 23,5 mFt-al kevesebb, a 2014.évi hasonló időszakhoz viszonyítva pedig 15,4 mFt-al kevesebb.

A gazdálkodás legfőbb mutatót elemezve, a Debreceni Vízmű Zrt. biztosítottnak látja a 2015. évi üzleti terv teljesítését, a tőle megszokott, és elvárt eredményes gazdálkodást. A gazdasági mutatók teljesítésén túl a Debreceni Vízmű Zrt. továbbra is biztonságos, zavartalan, jó minőségi szolgáltatás nyújtására képes, a korábbi üzemeltetetési területének 22 településsel való bővülése mellett is. Debrecen.

2015. augusztus 14.

Ányos József

vezérigazgató