Elkészült a Töhötöm utcai szennyvízcsatorna egy szakaszának rekonstrukciója

A Modern Városok Program keretében az Önkormányzat Debrecen Város területén nagymértékű útfelújítási munkákat végeztet, mely érinti a Töhötöm utcát az Ond u.-Csigekert utcák közötti szakaszon aszfaltburkolat felújításával. A Debreceni Vízmű Zrt. 2016 évi Beruházási Tervében szerepel a Töhötöm utcai szennyvízcsatorna rekonstrukciója, ezért az útfelújítás előtt ezen a szakaszon kezdtük el az átépítést

A rekonstrukciós munkát az indokolta, hogy magas talajvízszínt állásos (csapadékos) időszakok esetén a csatornába befolyó talajvíz a talaj szemcséit magával ragadta, bemosta a csatornába. A földelhordás következtében a felszínen süllyedések, úttest beszakadások jelentkeztek, melyeket az eltelt időszakban már több helyen is javítottunk.

A munkavégzés keretében átépítésre került 218 m csatorna gerincvezeték, NA 200-as méretű KG-PVC anyagú csőből és felújításra került 7 db tisztító akna. A kivitelezéssel 23 db házi bekötővezetéket (ingatlant) érintettünk. 

A házi bekötővezetékek csatlakoztatását ágidom beépítésével végezte el a Kivitelező. Az idomok 150 mm átmérőjű ága nem függőleges síkban, hanem a vízszinteshez képest 45°-os szögben kerültek beépítésre.

A kivitelezési munka költsége 18,8 millió Ft+ÁFA volt, melyet a Debreceni Vízmű Zrt. saját forrásából biztosított. A munkát a KUSZI Kft. kivitelezte, aki az átépítést a vállalt határidőre, jó minőségben elvégezte.

A kivitelezéssel szükségszerűen együtt járó forgalomkorlátozás és zajterhelés megértését és tűrését ezúton is megköszöni a:

Debreceni Vízmű Zrt.