Elkészült a Józsa, Vashámor utcai szennyvízcsatorna

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése és megrendelése alapján megépíttettük Debrecen-Józsa, Vashámor utcában a szennyvízcsatorna vezeték hiányzó szakaszát. Ehhez a szakaszhoz csatlakozik néhány Északi sori ingatlan csatornahálózata is.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzati forrás lakossági önerővel is kiegészítésre kellett, hogy kerüljön, melynek mértéke 98.050,- Ft volt ingatlanonként.

Gerinccsatorna építése dúcolat védelmében 

Földvisszatöltés tömörítéssel

A nettó 8,5 millió Ft értékű beruházás kivitelezője a DEVÍZÉP Kft. volt, aki a megadott határidő letelte előtt elkészült a kivitelezési munkálatokkal.

Bekötőidom a gerincvezetéknél…

és a telekhatáron belüli tisztító idom

Zúzottkő terítés

Helyszíni szemle a 2016. 06. 16.-i műszaki átadáskor

A csatornavezeték megépítésével a területen élők komfortossága jelentősen javult, a keletkezett szennyvizek ellenőrzött és környezetkímélő módon jutnak el a szennyvíztisztító telepünkre, ahol a biológiai tisztítását követően azok a befogadó Tócó patakba megnyugtató módon bevezethetőek.

A kivitelezés idején tanúsított türelmüket és megértésüket köszöni a

 

Debreceni Vízmű Zrt.