52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Hírek

22
Jun

Elkészült a Debrecen, Határ úti Ipari Park szennyvízelvezető kapacitásbővítése és az új főnyomó-vezeték építése

2017-06-22 09:12

A Debrecen, Határ úti Ipari Parkban letelepedett vállalkozások napi vízfelhasználása, ezáltal a szennyvízkibocsátása oly mértékben megnövekedett, hogy a meglévő szennyvízelvezető rendszer kapacitása időszakonként kevésnek bizonyult.

Ez a helyzet, ill. a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár debreceni telephelyének bővülése és technológia fejlesztése miatt elkerülhetetlenné vált a kapacitásbővítő beruházás megvalósítása.

Az engedélyes és kiviteli terveket a Debreceni Vízmű Zrt. saját forrást biztosítva még 2016. év folyamán elkészíttette, majd az év végén, ill. 2017. év elején a nyílt közbeszerzési eljárást lefolytatta a kivitelező kiválasztása céljából.

A sikeres pályázati eljárás lezárását követően a vállalkozási szerződés a KOMPLEX-D Kft.-vel (4032 Debrecen, Kartács u. 32.) került megkötésre 2017. február 20-án.

A munkaterület átadására február 22-én került sor, amely után a kivitelező megkezdte az építési-szerelési munkálatokat.

A Határ úti munkaterület a korlátozóelemekkel

Nyomócsővezeték fektetése földárokba

Haszoncső betolása a védőcsőbe

A 3165 m hosszúságú, ∅225 mm-es KM PVC nyomócső vezeték a Varjútövis, a Határ út, ill. a PIREMON területén került lefektetésre, a 4. sz. főközlekedési út alatti átvezetéssel, majd csatlakozott az ebesi ∅160-as és ∅225-ös PE anyagú szennyvíz nyomóvezetékhez.

A 2017. április 30-i szerződés szerinti befejezési határidőig a nyomóvezetéken kívül megépítésre került a Kígyóhagyma utcai meglévő szennyvízátemelő berendezés mellé egy új szennyvízátemelő berendezés, 2 db Flygt 3202 típusú szivattyúval, egyenként 37 l/s-os (133,2 m3/óra) szállítási kapacitással.

Az átemelő aknaelemek süllyesztése

 

Az átemelő berendezés "tisztavizes" próbája

Az átemelő működését korszerű, frekvenciaváltóval felszerelt elektromos vezérlőszekrény biztosítja, mely minden üzemállapotban a legoptimálisabb energia felhasználást teszi lehetővé.

A vezérlőszekrény belülről

A kivitelezés befejezését követően 30 napos próbaüzemet tartottunk a vízjogi létesítési engedélynek megfelelően, mely időszak alatt szennyvízelvezetési probléma nem merült fel különböző üzemállapot szerinti beállítások mellett.

Danfoss tipusú frekvenciaváltó

Az építők vezetői és a megvalósításban közreműködők a műszaki átadáson

A kapacitásbővítési munkálatok mintegy nettó 120 mFt-os költségét Részvénytársaságunk saját, amortizációs forrásból biztosította, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a Debrecenben letelepedő vállalkozások a tevékenységüket zökkenőmentesen tudják végezni.

A munkavégzéssel szükségszerűen együtt járó forgalomkorlátozásokért, zaj és egyéb zavarásokért a megértésüket ezúton utólagosan is megköszönjük.

Debreceni Vízmű Zrt.


Címkék:
Megosztás  |  

Hozzászólások

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére