Elfogadták a Gördülő Fejlesztési Tervet

Részvénytársaságunk a 2011.évi CCIX. sz. vízi közmű szolgáltatási törvény és végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerint elkészítette az üzemeltetésében lévő 26 település, 40 db víziközmű – rendszerére, 2017-2031.évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terveket. A tervek vízi közmű- rendszerenként, rövid (2017 év), közép (2018- 2021 évek) és hosszú távra (2022-2031 évek) ütemezve készültek beruházás, ill. felújítási és pótlási, műszakilag indokolt feladatokra.

A terveket határidőre megküldtük jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH).
A Hivatal közigazgatási hatósági eljárás keretében, a tervezett műszaki tartalommal, a benyújtott formában jóváhagyta és az erről szóló határozatokat megküldte részünkre.

A határozatok a MEKH honlapján megtalálhatóak.

Debreceni Vízmű Zrt.