Elfogadásra került a Vagyonkezelői Szerződés

A 2011.évi CCIX törvény (a viziközmű szolgáltatásról) előírásainak értelmében a jövőben csak az állam, ill. az önkormányzat tulajdonában lehet viziközmű vagyon.

Ennek az előírásnak megfelelően a Debreceni Vízmű Zrt. és a Debrecen Megyei Jogú Város között létrejött a város teljes viziközmű vagyonának, vagyonátháramlás keretében való vagyonátadása. A Debreceni Vízmű Zrt. vagyonából kikerülő viziközmű vagyontárgyak további üzemeltetésére Vagyonkezelő Szerződés megkötésére került sor. A jogszabályok szerinti engedélyezési eljárás eredményeként, a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal 2013. október 14.-i dátummal, 1908/2013 Határozat számmal, jóváhagyta a Vagyonkezelési Szerződést, amely így 2013. november 1-el hatályba léphet. A vagyonkezelői szerződés megteremti annak lehetőség, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. továbbra is a gondos gazda felelősségével, és korlátozott tulajdonosi jogaival szakszerűen üzemeltesse a viziközműveket, gondoskodjon arról, hogy a szolgáltatás minősége megfeleljen a követelményeknek, megőrizze a vagyontárgyak működőképesség, műszaki színvonalát.