Elégedettségi felmérést végzett a Debreceni Vízmű Zrt.

A Debreceni Vízmű Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is elvégezte az elégedettségi felmérést a felhasználók körében.

Tisztelt Felhasználóink!

A Debreceni Vízmű Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a működése során felhasználói megelégedésére végezze munkáját. Szolgáltatásainak minőségi biztosítása, az esetleges fejlesztési irányok meghatározása érdekében, ezért minden évben megkeresi felhasználóit elégedettségi felméréssel, kérdőívekkel, melyek segítségével visszajelzéseket kaphat a szolgáltatását igénybevevők elvárásairól, igényeiről, elégedettségéről.

Társaságunk fontosnak tartja az ügyfelek véleményének megismerését és törekedni a kapcsolatok minél szorosabb kialakítására.

Az elégedettségi felmérésünk célja tehát, hogy a szubjektív érzeteket, tapasztalatokat, véleményeket adatokká, tényekké alakítsuk át, a levont következtetések alapján a fejlesztési irányaink és javaslataink is megfogalmazhatóak legyenek, kézen foghatóvá váljanak.

A korábbi évekhez hasonlóan 2015 évben is gyűjtöttünk be adatokat, információkat, melyek kiértékelése megtörtént. A kérdőívek 2015.04.29 és 2015.11.29-i intervallumban kerültek kitöltésre, számszerűen 1240 db.

Úgy gondoljuk, hogy viszonozva a kérdőív kitöltésére fordított idejüket, a kiértékelés során tapasztaltakat hetente 1-1 hírmorzsa formájában megosztjuk a honlapunkat, facebook-ot meglátogató felhasználóinkkal.

Az elkövetkezendő hetekben megjelenő kutatási eredményeinket az alábbi témakörökbe szedtük össze:

  • Szolgáltatásunk és annak minőségével kapcsolatos felhasználói elégedettség
  • Számlakép értékelése
  • Mérőóra leolvasás illetve számlázási gyakoriság ismeretének felmérése
  • Ügyfél kiszolgálással kapcsolatos elégedettség mérése
  • Honlapon elérhető információkkal kapcsolatos felmérés
  • Ügyfélbarát-e szolgáltatónk illetve a korábbi évekhez hasonlítva fejlődés látható-e szolgáltatásunkban, ügyintézésünkben
  • Hibaelhárítás terén szerzett tapasztalatok értékelése Felhasználói szemmel
  • A Felhasználók fontosnak tartják-e a környezetünk, az ivóvízbázis védelmét, illetve a pazarlás megakadályozása érdekében mit tesznek
  • Felhasználóink igényelnének-e internetes ügyfélkaput illetve e-számlát

Ezúton is köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítették munkánkat!

Debreceni Vízmű Zrt.