Debrecen város 2013. évi ivóvíz vizsgálati eredményei

A Debreceni Vízmű Zrt. a viziközmű szolgáltatás során nemcsak a mennyiségi igények kielégítésére törekszik, hanem nagy figyelmet fordít az ivóvíz minőségére is. A minőségbiztosítás garanciáját a cég Központi Laboratóriuma adja. A több mint 200 ezer lakosú Debrecen ivóvíz tisztításával, ivóvíz szolgáltatásával, szennyvízelvezetésével és szennyvíztisztításával összefüggő laboratóriumi vizsgálatokat, négy munkacsoportban, 19 fős magasan képzett alkalmazottal végezzük.

Az ivóvízzel kapcsolatos vizsgálatokat — a rétegvíz termelő kutak mintáinak, a víztermelő telepeken az ivóvíztisztítás fázisaiból vett mintáknak, a Keleti Főcsatorna (KFCS) tisztított felszíni vizének és végül, de nem utolsó sorban a hálózati ivóvíz minták kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatát — a vízkémiai, a szerves mikroanalitikai és a mikrobiológiai munkacsoportban végezzük.

Éves szinten az ivóvíztisztítással és szolgáltatással kapcsolatban ez több, mint 7 ezer minta, több mint 50 ezer komponensre történő vizsgálatát jelenti.

A három víztermelő telep technológiai fázismintáit, beleértve a hálózatba bocsátott vizet is, napi szinten vizsgáljuk kémiai és bakteriológiai szempontból is.

A szolgáltatott víz ellenőrzésének rendjét a többször módosított 201/2001 (X.25.) Kor. rendelet és a területileg illetékes ÁNTSZ Népegészségügyi és Szakigazgatási szerve írja elő számunkra.

Debrecen városában 50 fogyasztói ponton ellenőrizzük az ivóvíz minőségét. Ezek a pontok térben elosztva, egyenletesen helyezkednek el a városban, általában közintézmények, iskolák, egészségügyi központok, éttermek stb., melyek ivóvíz vizsgálata meghatározott éves ütemterv alapján történik, gyakorlatilag mindegyik mintázására havonta sor kerül.

A hálózatba bocsátott víz és a hálózati pontokon vett vízminták laboratóriumi vizsgálati eredményeiről negyedévente jelentési kötelezettségünk van az ÁNTSZ felé.

2013-ban a kijelölt hálózati pontokról 612 db mintát vettünk bakteriológiai vizsgálat céljára, ez 3292 db vizsgálatot jelentett, 278 db mintát vettünk kémiai vizsgálat céljára, amiből 5206 db vizsgálatot végeztünk és 75 db mintát mikroszkópos biológiai vizsgálatra dolgoztunk fel.
A honlapon közzétett „Vízminőségi adatok” táblázatból jól láthatóak a vizsgálatok eredményei, melyek kémiai szempontból egy alkalommal sem haladták meg a határértéket.

Bakteriológiai szempontból az év során az 50 kijelölt hálózati pont esetében két mintavételi helyen született beavatkozást igénylő eredmény.

Kora ősszel az egyik kijelölt hálózati ponton, ami egy olyan telephely, ahol a tárolt tűzivíz - egy belső szerelvény (visszacsapószelep) hiánya miatt - szennyezte el a telep ivóvízrendszerét. A szennyezést fertőtlenítéssel, többszöri mintázással sikerült lokalizálni, és a műszaki hiba elhárítása után a probléma megoldódott.

A másik kijelölt hálózati mintavételi ponton született pozitív eredmény, feltehetően a 2-es villamos építésével hozható kapcsolatba, a kivitelezés során véletlenszerűen előforduló többszöri ivóvíz vezeték rongálás miatt. Ebben az esetben is a gyors, szakszerű beavatkozással sikerült lokalizálni a szennyeződést, majd hatékony fertőtlenítéssel biztosítani a megfelelő vízminőséget.

Bakteriológiai szempontból elmondhatjuk, hogy az év során, a városban „nem megfelelő” ivóvízminta nem volt, a „kifogásolt” minták száma a 612-ből csupán 24 db, az összes mintaszám 3,9%-a, ezek is főleg az említett két mintavételi helyre korlátozódtak.

A városban az év során a villamos pálya építés mellett két kivételesen nagy csőtörés is volt, az egyik nyár elején a Tócóskerti lakótelep szomszédságában egy,  NA 600-as átmérőjű gerincvezetéken, a másik ősszel a Széchenyi utcán, ahol egy  NA 300-as átmérőjű cső törött el. Mindkét esetben a gyors, szakszerű hibaelhárítás eredményeképpen a vízminőséggel kapcsolatban nem merült fel semmilyen kifogás.
A szolgáltatott víz minősége 2013-ban közegészségügyi szempontból nem esett kifogás alá.

 

     Debrecen, 2014. január 14.    

Dr. Szabóné Dr. Török Anna    
laboratóriumvezető