Az elsők között megkapta a Debreceni Vízmű Zrt. is a Működési Engedélyét

A hazai víziközmű szolgáltatás területén jelentős változást hozott a 2011-ben megjelent Víziközmű törvény, amely évtizedes szabályozási igényeket pótolt.

A törvény, valamint a végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint minden olyan cégnek, aki a jövőben is víziközmű szolgáltatást kíván nyújtani, be kell szereznie a Működési Engedélyt.
Az engedélykérelmek beadási határideje 2013. május vége volt. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 4 hónapos munka során jutott el addig, hogy 2013. október 7-én 14 víziközmű társaság engedélyét ki tudta adni. A Működési Engedélyekkel az a célja a Hivatalnak, hogy az elmúlt években több százra felszaporodott üzemeltetői társaságok számát csökkentse annak érdekében, hogy a szolgáltatások minősége növekedjen, a szolgáltatás díjai szabályozottak és megfizethetőek legyenek.

A Debreceni Vízmű Zrt. a jogszabályoknak megfelelő tartalommal és határidőben benyújtotta az engedély kérelmét. A korábbi években folytatott szolgáltatási színvonal és gazdálkodási eredmények alapján a Debreceni Vízmű Zrt. Működési engedélyt kapott az első 14 üzemeltető társaság sorában, amit pozitív visszajelzésnek tekinthetünk az eddigi munkánk elismeréseként. A Debreceni Vízmű Zrt. a jövőben is elkötelezett a szolgáltatási színvonal megőrzése, fejlesztése terén, mindent megtesz a rábízott víziközmű vagyon megóvása, szakszerű üzemeltetése érdekében úgy, hogy a szolgáltatásai a jövőben is megfizethetőek legyenek.
Üzenetünk a fogyasztóink felé változatlanul él:

„A Debreceni Vízmű Zrt. partner a jelenben a jövőért.”

A működési engedély valamint az arról szóló határozat megtekinthető itt.