A Debreceni Vízmű Zrt. elégedettségi felmérésének ügyfélkapu és e-számla igényléssel kapcsolatos eredményei

A felmérés során vizsgáltuk, hogy felhasználóink igényelnének-e e-számlát valamint intéznék-e ügyeiket ügyfélkapun keresztül.

Felhasználóink igényelnének-e internetes ügyfélkaput illetve e-számlát

Az elégedettségmérésünk utolsó témaköre az internetes ügyintézési igényt méri fel.

A kérdőívre adott válaszokból kiderült, hogy a kérdőívet kitöltők 46,94 %-a igényelne elektronikus számlát.

 

Az előző évekhez képest szintén fejlődés mutatkozik e téren is, hiszen jelenleg már működik és használható a Közmű portál, ahol lehetőségük nyílik a Felhasználóinknak a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos ügyeik elektronikus intézésére. 

Látogasson el az e-Közmű portálra és regisztrálja szolgáltatónkat! Portál elérhetősége:

http://e-portal.deberecen.hu

Kiderült továbbá, hogy a válaszadók 69,27%-a igényli az interneten elérhető személyes ügyintézési kaput. Azonban a válaszadók 8,71 %-a nem venné igénybe ezen szolgáltatásunkat.

Összefoglalva az elégedettség mérés tapasztalatait a megkérdezések kiértékeléséből egyértelműen kiderül, hogy Társaságunk fokozatos és folyamatos fejlesztései, úgy, mint például a honlap, az újjászervezett, ügyfélhívó rendszerrel ellátott ügyfélszolgálati iroda vagy az e-Közmű portál bevezetése, fokozza a Felhasználók elégedettségi szintjét. A további fejlesztések irányát jelentősen befolyásolják a Társaságunkhoz beérkező javaslatok, visszajelzések, melyet ezúton is köszönünk Felhasználóinknak.

Egyértelművé vált az is, hogy egyre tudatosabbak Ügyfeleink mind a vízbázis-védelmet, mind a leolvasási-számlázási gyakorlatot illetően. Egyelőre hiányosságok érzékelhetőek a Felhasználók elektronikus (honlap) ügyintézésében, ami pedig segítené az Ügyfelek ügyintézését és a Vízmű munkáját is megkönnyíthetné, gyorsítaná. Mindenképpen a rövid távú célkitűzések között kell szerepelnie annak, hogy – például a számla mellett kézbesített – ismertetők segítségével iránymutatással legyünk a Felhasználóink számára ügyeik hatékonyabb intézése érdekében. A tájékoztatókban, értesítéseinkben szükséges kitérni egy-egy napirenden lévő probléma megoldásának folyamatáról, a leolvasásról, a számlázási gyakoriságról illetve a már elkezdett honlap és e-portál népszerűsítéséről, használatának módjáról is. 

Az mindenképp előremutató pozitívum, hogy Felhasználóink egyre inkább érzik ügyfélbarátnak Társaságunkat. 

Természetesen továbbra is az egyik legfőbb küldetésünk, hogy a felhasználói elégedettség maximalizálása mellett végezhessük feladatainkat, tevékenységeinket, annak érdekében, hogy ezentúl is mi lehessünk a „Partner a jelenben a jövőért”.