A Debreceni Vízmű Zrt. elégedettségi felmérésének szolgáltatásokra és azok minőségére vonatkozó eredményei

A korábban ígérteknek megfelelően az elégedettségi felmérés első témakörében szerzett tapasztalatainkat osztjuk meg.

Szolgáltatásunk és annak minőségével kapcsolatos felhasználói elégedettség

Ígéretünknek megfelelően az alábbiakban az elégedettség mérés első témakörében szerzett tapasztalatainkat ezúton osztjuk meg Felhasználóinkkal.

A kitöltött kérdőívek kiértékelése alapján arra lehet következtetni, hogy egyelőre mind a honlapunkat, mind ügyfélszolgálati irodánkat zömében debreceni Felhasználóink látogatják. Az ellátott lakosság soraiból kikerülő válaszadók 82,9%-a debreceni felhasználási hellyel rendelkezik, ami csak kisebb mértékben tér el a 75%-os arányt képviselő debreceni lakos számtól.

Válaszadók százalékos megoszlása településenként

A válaszadók több mint 80%-a mind az ivóvíz-, mind a szennyvízszolgáltatásunkat igénybe veszi, így teljes relevanciával tudták kinyilvánítani elégedettségüket.

Az elégedettségre vonatkozó kérdéseinket egy 1-től 6-ig terjedő skálán válaszolhatták meg a kitöltők, elkerülve ezáltal, hogy a kényelmes arany közép utat választva, a 3-as értéket jelöljék meg. Az 1-es érték a teljes elégedetlenséget, míg a 6-os érték a teljes elégedettséget képviseli. A 6-os skálának köszönhetően így mindenképpen billen a mérleg nyelve valamilyen irányba, eldönthetővé válik ezáltal, hogy inkább negatív, vagy inkább pozitív attitűddel bír az adott válaszadó.

A kérdőívünk első két kérdése arra irányult, hogy mennyire elégedettek Felhasználóink az általunk nyújtott vízszolgáltatással, illetve a szennyvízszolgáltatással. Mindkét esetben igen pozitív eredmény született. A válaszadók 88.87 %-a a 4-es, az 5-ös, illetve a 6-os pontszámot adta erre a kérdésre, tehát inkább elégedett a nyújtott vízszolgáltatással, semmint elégedetlen.  Az 1-es, a 2-es, és a 3-as pontszámot csupán a kitöltők 9.84 %-a jelölte be. Erre a kérdésre a kérdőívet kitöltők 1.29 %-a nem válaszolt.

A vízszolgáltatás nyújtásának elégedettsége

A szennyvízszolgáltatás esetében az elégedettség mértéke is kiugrónak nevezhető, hiszen míg a három legkisebb értéket a megkérdezettek 9,27 %-a jelölte be, addig a legmagasabb három értéket 75,81 %-os arányban tartották indokoltnak.

Szennyvízszolgáltatás elégedettsége

A kérdőívünk 3. kérdésére – miszerint mennyire elégedettek a Debreceni Vízmű Zrt. által nyújtott ivóvíz minőségével – a válaszadók 20,16 %-a 4-es pontszámot, 32,34 %-a 5-ös pontszámot adott, míg a 6-os pontszámot 26,94 % választotta; tehát a Felhasználók jelentős része 79,44 %-a elégedett az ivóvíz minőségével. A minőség biztosítása érdekében a Társaságunk Laboratóriuma évente mintegy 8-9000 minta vizsgálatát végzi, a fizikai, kémiai, mikrobiológiai jellemzők alapján minősíti a termelt és a szolgáltatott víz, illetve a csatornahálózatba bocsátott szennyvizek minőségét. 

Társaságunk Laboratóriuma