A Debreceni Vízmű Zrt. elégedettségi felmérésének a számlakép érthetőségére vonatkozó eredményei

Az elégedettségi felmérés során szerzett tapasztalataink megosztását, a második témakörünkkel folytatjuk, mely során a társaságunk által kibocsátott számla érthetőségét vizsgáltuk.

Számlakép értékelése

Az elégedettségmérés kiértékelésünk újabb témaköre a Társaságunk által kibocsátott számla érthetőségét vizsgálta.
Az előző összefoglalónkban A Debreceni Vízmű Zrt. elégedettségi felmérésének szolgáltatásokra és azok minőségére vonatkozó eredményei segítségként jeleztük, hogy az elégedettségre vonatkozó kérdéseinket egy 1-től 6-ig terjedő skálán válaszolhatták meg a kitöltők. Az 1-es érték a teljes elégedetlenséget, míg a 6-os érték a teljes elégedettséget képviseli. 

Ebben a témakörben tehát arra kerestünk választ, hogy mennyire tartják áttekinthetőnek, átláthatónak, érthetőnek az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény alapján elkészített víziközmű-szolgáltatás számlát. A vélemények ebben a tekintetben is hasonló képet mutatnak, mint az előző eredmények. A válaszadók 16,69 %-a az adható pontszámok közül a három legkisebb érték valamelyikét választotta, míg a 31,21 %, tehát a válaszadók majdnem 1/3-a az adható legmagasabb, 6-os pontszámot jelölte be. A 4-es, 5-ös és 6-os pontszámot a kitöltők 80,65%-a választotta, tehát összességében pozitívan értékelik Felhasználóink az új számlaképet.

Számlakép érthetőségének, elégedettségének vizsgálata