A Debreceni Vízmű Zrt. elégedettségi felmérésének a mérőóra leolvasással és a számlázás gyakoriságának ismeretével kapcsolatos eredményei

Elégedettségi felmérésünk harmadik témakörében szerzett tapasztalatainkat az alábbiakban ismertetjük Önökkel.

Mérőóra leolvasás illetve számlázási gyakoriság ismeretének felmérése

A kérdés feltevése során arra kerestünk választ, hogy mennyire ismerik Felhasználóink a Társaságunk által alkalmazott leolvasási-, illetve számlázási gyakoriságokat.

A válaszok alapján arra derült fény, hogy az elmúlt évek kommunikációja megtérülni látszik, hiszen a válaszadók 58,23 %-a tisztában van a lakossági felhasználók esetében alkalmazott 6 havi leolvasási gyakorlatunkkal. 17,34 %-ra tehető azon Felhasználók aránya, akik azt közölték, hogy nem tudják, mikor számíthatnak leolvasásra, míg 24,43 % körül mozog azon Felhasználók aránya, akik nem ismerik, vagy nem megfelelően tudják a leolvasások időpontjait.

A számlázási rendünk ismerete ennél is kedvezőbb képet mutat. 80 %-a tökéletesen tisztában van a kéthavi számlázási renddel, ami igen szép eredménynek tekinthető. 7,82 %-ra redukálódott azon Felhasználók aránya, akik nem tudják, milyen időközönként kapnak számlát Társaságunktól. Jelentős azonban azok aránya is (20 %) akik nem vagy rosszul tudják a számla érkezésének gyakoriságát.