A 2016-ban végzett elégedettségi felmérés eredményei (1. rész)

A Debreceni Vízmű Zrt. 2016-ban is elvégezte az elégedettségi felmérést a felhasználók körében, melynek eredményéről, részekre bontva, több héten át adunk Önöknek tájékoztatást.

Tisztelt Felhasználóink!

A Debreceni Vízmű Zrt. minden évben kérdőívek kitöltésére kéri fel ügyfeleit, hogy ezáltal információkhoz jusson a felhasználók elvárásairól, elégedettségi szintjéről.

A Debreceni Vízmű Zrt. 2016-ban is elvégezte az elégedettségi felmérést a felhasználók körében, melynek eredményéről, részekre bontva, több héten át adunk Önöknek tájékoztatást.

A kérdőívek kitöltését főként a honlapunkat látogató Felhasználóinktól kértük, ezzel is felmérve az on-line ügykezelésre való igényt, de lehetőséget biztosítottunk a személyes ügyintézés keretében történő kitöltésre is a Felhasználóink részére, az elégedettségének kinyilvánítására.

Az új tartalmú kérdőíveket 2016.05.17-én helyeztük el honlapunkon illetve ügyfélszolgálati irodánkban. 

A kiértékelés a 2016.05.17 és 2016.12.21 közti intervallumban beérkezett 1019 db kérdőív eredményét tartalmazza.

A megkérdezés során arra kerestünk választ, hogy a felhasználók elégedettsége összhangban van-e elvárásaikkal, illetve a Vízmű önképével.

Az elégedettségre vonatkozó kérdéseinket egy 1-től 6-ig terjedő skálán válaszolhatták meg a kitöltők, elkerülve ezáltal, hogy a kényelmes arany közép utat választva, a 3-as értéket jelöljék meg. Az 1-es érték a teljes elégedetlenséget, míg a 6-os érték a teljes elégedettséget képviseli. A 6-os skálának köszönhetően így mindenképpen billen a mérleg nyelve valamilyen irányba, eldönthetővé válik ezáltal, hogy inkább negatív, vagy inkább pozitív attitűddel bír az adott válaszadó. 

A skálás válaszadási lehetősége mellett eldöntendő kérdések is szerepeltek kérdőívünkben, az igen és a nem válaszok mellett néhány plusz választási opció megadásával (pl.: nem tudom, nincs tapasztalatom, stb). Lehetőséget adtunk továbbá önálló válaszadási lehetőségre is.

Úgy gondoljuk, hogy viszonozva a kérdőív kitöltésére fordított idejüket, a kiértékelés során tapasztaltakat hetente 1-1 részterület keretében megosztjuk a honlapunkon, és a, facebook-ot látogató felhasználóinkkal.

Az elkövetkezendő hetekben megjelenő kutatási eredményeinket az alábbi témakörökbe szedtük össze:

  • Szolgáltatásunk és annak minőségével kapcsolatos felhasználói elégedettség eredménye.
  • Mérőóra leolvasás illetve számlázási gyakoriság ismeretének felmérés tapasztalatai.
  • Ügyfél kiszolgálással, reklamációkezeléssel kapcsolatos elégedettség mérés eredménye.
  • Honlapon elérhető információkkal kapcsolatos felmérés tapasztala..
  • Ügyfélbarátnak tartják-e szolgáltatónkat illetve a korábbi évekhez hasonlítva fejlődés látható-e szolgáltatásunkban, ügyintézésünkben.
  • A hálózatokon keletkező műszaki hibákkal, a közüzemi hálózaton történő hibaelhárítással kapcsolatosan szerzett tapasztalatok értékelése. 
  • A Felhasználók fontosnak tartják-e a környezetünk, az ivóvízbázis védelmét, illetve a pazarlás megakadályozása érdekében mit tesznek.
  • Felhasználóink ismerik-e internetes portálunkat, használják-e, segíti-e ügyeik intézését.

Ezúton is köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítették munkánkat! 

Debreceni Vízmű Zrt.