52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Hírek

27
Feb

Számlázási panaszok kezelése

Feb 27 | 1 hozzászólás
A számlázást jellemzi, hogy a megkérdezett felhasználók több mint négyötödének nem volt panasza.
elolvasom
14
Feb
Az ivóvízről a felhasználók egyéni ízlésítéletük alapján alkotnak elvárásokat, s ezt az ivóvíz ízére, színére, szagára, hőmérsékletére és nyomására vonatkozó kérdéseink megválaszolásakor nyomatékosan ki is fejezik. Az íz, a szín és a szag több mint 80%-uk számára nagyon fontos, de a hőmérséklet és a nyomás is több mint 60%-uk számára nagyon fontos...
elolvasom
05
Feb

Debrecen vizei

Feb 05 | 2 hozzászólás
Sokszor szoktuk azt mondani, hogy elődeink meghazudtolták a település kialakulás földrajzi szempontjait, mert vizekben igen szegény Debrecen környéke. Ezt az állítást azonban cáfolják a múlt emlékei.
elolvasom
04
Feb

Felhasználói tudatosság

Feb 04 | 1 hozzászólás
A vízfelhasználás környezettudatosságára irányuló felmérések eredményeit összesítve szembeötlik, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. felhasználói a legkülönbözőbb élet- és felhasználási helyzetekben kiemelten fontosnak tartják a víztudatosságot. A mérési eredmények megmutatják, hogy mennyire fontosak a debreceni víziközmű-szolgáltatást igénybevevő számára...
elolvasom
03
Feb
Magyarország felszíni vizeinek 96 %-a az ország határain kívülről érkezik. Ennek következtében a vízkészlet mennyisége és minősége döntő mértékben függ a felvizi országokban végrehajtott beavatkozástól. Azonban élővizeink szennyezettségéhez jelentős mértékben hozzájárulnak a hazai ipari, mezőgazdasági és háztartásokból eredő szennyezések jelenléte....
elolvasom
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére