46 víziközmű társaság szolgáltathat az országban

Eddig összesen 46 víziközmű társaság kapta meg az engedélyt, hogy a jövőben szolgáltatást nyújtson hazánkban. A víziközmű szolgáltatásról szóló törvény megszületése előtt közel 400 szolgáltató működött Magyarországon. Ez átláthatatlan viszonyokat eredményezett a szektorban. Az engedélyt kapott 46 szolgáltató működését a Hivatal folyamatosan ellenőrizni fogja az ellátásbiztonság érdekében.

A jövőben csak olyan víziközmű társaság szolgáltathat, amely megfelel a jogszabályban szereplő feltételeknek, felelősen bánik a rá bízott nemzeti vagyonnal. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyáron kezdte meg a szolgáltató cégek működésének vizsgálatát. A Hivatal eddig 46 víziközmű társaságnak adott engedélyt a továbbműködéshez.

Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke az átadón elmondta, a víz nem kereskedelmi termék, hanem örökség, amit óvni, védeni kell. Éppen ezért az iparágban meg kellett teremteni a fenntartható vízgazdálkodás feltételeit. A Hivatal ellenőrzi, hogy a szolgáltatók felelősséggel bánjanak a rájuk bízott nemzeti vagyonnal, valamint, hogy hatékonyan működjenek.

A kiadott engedélyeket a Hivatal háromévente felülvizsgálja, de a köztes időben is ellenőrzi az engedélyben foglalt feltételek megvalósulását, illetve az előírt színvonal fenntartását.

 

Víziközmű szolgáltatók Magyarországon:
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.
Aqua Szolgáltató Kft.
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Budajenői Vízművek Kft.
Civisvíz Közüzemi Szolgáltató Kft.
DAKÖV Dabas és Környéke Kft.
Debreceni Vízmű Zrt.
Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Dunaújvárosi Víz, - Csatorna – Hőszolgáltató Kft.
E.R.Ö.V. Egyesült Regionális Önkormányzati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Érd és Térsége Regionális Vízi Kft.
ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
Északdunántúli Vízmű Zrt.
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt.
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Fővárosi Vízművek Zrt.
Gyulai Közüzemi Kft.
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt.
Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.
Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft.
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
Mohács-Víz Kft.
Nyírségvíz Zrt.
„ÖKOVÍZ" Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft.
"PANNON-VÍZ" Víz- Csatornamű és Fürdő Zrt.
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
Sárvár-Víz Kft.
Soproni Vízmű Zrt.
Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Kft.
Szegedi Vízmű Zrt.
SZIGET-VÍZ Kft.
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt.
Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok
Zempléni Vízmű Kft.

Forrás: mekh.hu