52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

GYIK

Laboratórium

Mivel történik a fertőtlenítés?

Az ivóvizet a csőhálózatba jutása előtt klórgázzal fertőtlenítjük, folyamatosan működő klóradagolók segítségével.

Lap tetejére

Milyen mértékben adagoljuk a vízhez a fertőtlenítő anyagot?

Olyan mértékben, hogy az elfogyasztott víz ne okozzon közegészségügyi problémát.
Jellemzően a hálózatba bocsátott víz mérhető maradék szabad aktív klórtartalma 0,1-0,2 mg/l, ami megfelel az egészségügyi hatóság ajánlásának. 

Lap tetejére

Milyen Debrecenben az ivóvíz keménysége?

A szolgáltatott ivóvíz keménysége 11 és 18 NK° (német keménységi fok) között változik, ami közepesen kemény víznek számít.

A jó ivóvíz - többek között - tartalmaz bizonyos mennyiségű oldott kalciumot, magnéziumot és egyéb sókat. Ennek alapján beszélünk a víz "keménységéről", amit Magyarországon német keménységi fokokban (NK°) mérünk: 10 mg kalcium- vagy magnéziumion 1 liter vízben oldva ad 1 keménységi fokot. A lágy víz (10 NK° alatt) mosáshoz (jobban oldódik benne a mosószer), kazánok táplálására (kevesebb vízkő képződik) megfelelő, de emberi fogyasztásra nem tekinthetjük megfelelőnek.

Az ivóvíz élvezeti értékét és a mosáshoz, mosogatáshoz használt víz hatékonyságát részben az ivóvíz keménysége, vagyis CaO (kalcium-oxid) tartalma határozza meg. A vízkeménységi adatok azt mutatják, hogy Debrecenben közepes keménységű vízről beszélhetünk. Minél keményebb a víz, annál jobb ízű, de annál kevésbé alkalmas mosásra, mosogatásra.
Legtöbbször - így például a mosóporok csomagolásán - a víz keménységét úgynevezett német keménységi fokban (NK°) adják meg.
Lágy víz: 100 CaO mg/liter alatt (10 NK°)
Kemény víz: 180-300 CaO mg/liter között (18-30 NK°)
Nagyon kemény víz: 300 CaO mg/liter felett (30 NK°) 

Lap tetejére

A csapból ’fehér színű’ víz folyik. Klóros a víz?

Nem. Ezt a jelenséget akkor figyelhetjük meg, amikor az épület belső vízhálózata levegős, ami a kifolyó vízben apró levegőbuborékok megjelenlését okozza. Rövid idő múlva, a levegő­buborékok eltávozása után, a pohárban lévő víz fokozatosan feltisztul.

Lap tetejére

Szükséges-e a városi vízhálózatról ellátott lakásokban helyileg víztisztító berendezéseket alkalmazni?

Szükségtelen. Debrecen város vízminősége ezt nem indokolja. A vizsgált paraméterek minden vonatkozásban megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelet határértékeinek. Az ezt alátámasztó adatokat itt tekintheti meg.

Lap tetejére

A csapból kifolyó víznek kellemetlen szaga van. Mi a teendő?

A társasházak, lakótelepi lakások belső ivóvízrendszere a megépítésük óta csak elvétve volt tisztítva. Évek alatt a vízből az emberi szervezetre egyébként ártalmatlan vas-, mangán csapadékok kiülepedhetnek a cső falára, vékony réteget alkotva. Ha az építményben nincs vízfogyasztás, bepang (sokáig áll és felmelegszik) a víz, romlik a víz élvezeti értéke, megváltozik az íze, szaga. A jelenség néhány perces kifolyóztatással megszüntethető.
Nyáron a nagy melegben ajánlott, hogy üvegpalackban, hűtőszekrényben tárolják az innivaló vizet.
A Debreceni Vízmű Zrt. ennek a problémának a kiküszöbölése miatt is a tavaszi hónapokban a városi vízhálózatot évente, a lakosság előzetes értesítése mellett, rendszeresen tisztítja.

Lap tetejére

Miért jó a csapvíz?

A leggyakrabban és rendszeresen ellenőrzött ’élelmiszer’. Friss, tiszta, és mindazokat az elemeket tartalmazza, amire a szervezetünknek szüksége van.

Mindig kéznél van, nem keletkezik hulladék a fogyasztása során.

Lap tetejére

Leolvasás, Számlázás

Kinek a tulajdona a bekötési vízmérő, kinek a feladata a hitelesítés és milyen időközönként?

A bekötési vízmérő a szolgáltató tulajdona. Időszakos cseréje, hitelesítése, meghibásodás esetén javítása a szolgáltató feladata. Hitelességi ideje 4 év.

Lap tetejére

Kinek a tulajdona a mellékvízmérő, kinek a feladata a hitelesítés és milyen időközönként?

A mellékvízmérő a felhasználó saját tulajdonát képezi, annak időszakos cseréjéről, hitelesítéséről, meghibásodás esetén a javításáról, a felhasználó, saját költségén köteles gondoskodni. A hitelességi ideje 8 év.

Lap tetejére

Honnan tudhatom meg, hogy mikor jár le a mellékvízmérőm hitelesítési ideje, és mit tegyek, ha lejárt?

A vízmérő hitelességéről a plombán lévő hitelesítési dátum segítségével győződhetünk meg. A mellékmérő hitelessége a plombán szereplő dátumtól számított nyolcadik év december 31-én jár le. Mivel a mellékvízmérő a felhasználó saját tulajdonát képezi, a vízmérő cseréjéről a felhasználó köteles gondoskodni. A mérők cseréje magán úton is elvégezhető, ekkor a készülék beszerzésén túl költséget jelent a plombázás díja, melynek mértékét a díjjegyzék tartalmazza. A plombázást kizárólag részvénytársaságunk vagy alvállalkozónk végezheti. Debrecenben a Devizgép kft. És a DH-Szerviz kft. Is foglalkozik mérőcserével, plombázással. Ebben az esetben velük szükséges időpontot egyeztetni. A helyszínen kiállított cserelapból a felhasználó kap egy példányt, második példányát a cserét végző cég eljuttat részvénytársaságunkhoz. Ezen dokumentum alapján a cserét átvezetjük nyilvántartásunkban. 

Lap tetejére

Mire jó a locsolási mellékvízmérő?

Amennyiben ön kertes házban lakik, és sok vizet használ fel a kert öntözésére, érdemes locsolási mellékvízmérőt felszereltetnie a bekötési vízmérő után. A locsolási mellékvízmérőn jelentkező felhasználást csak vízdíjjal számlázzuk ki önnek (tehát nem számlázunk szennyvízdíjat és vízterhelési díjat). A bekötési vízmérőn mutatkozó felhasználást pedig a locsolási mellékvízmérőre számlázott mennyiség levonásával számlázzuk, az igénybe vett szolgáltatás(ok) díjával.

Lap tetejére

Mi az a locsolási kedvezmény, és ki kérheti?

Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 63.§ (6) bekezdés d) pontja, illetve az Üzletszabályzatunkban meghatározottak alapján a Felhasználó jogosult az öntözési kedvezmény igénybevételére, ha:
- házi kert öntözéséhez szükséges locsolási vízhasználata van,
- igényét a Szolgáltatónál a jogosultság fennállását igazoló írásbeli nyilatkozattal bejelentette,
- nem kötött szerződést mellékvízmérőn elkülönítetten mért öntözési célú vízhasználatra.
Az öntözési kedvezmény május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban vehető igénybe; a kedvezmény a szennyvízmennyiségből kerül levonásra, a kedvezmény mértéke az ivóvízfogyasztás 10 százaléka.

Lap tetejére

Miért térhet el a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők összfogyasztása?

Természetesen a legkézenfekvőbb ok, ha a bekötési vízmérőt és a mellékvízmérőket nem azonos időpontban vagy egyáltalán nem olvasták le, vagy diktálták be. Törekedni kell tehát arra, hogy a leolvasás/bediktálás ugyanazon időpontban és mindegyik vízmérőre történjen meg.
Gyakori oka az eltérésnek, ha a bekötési vízmérő utáni, de még a mellékvízmérők előtti vezetékszakaszon vízelfolyás, csőtörés van.
Amennyiben az előbbi két ok egyértelműen kizárható, akkor a különbözetet okozhatja az, ha a fővízmérő vagy a mellékvízmérő(k) (valamelyike) nem pontosan működik, pontossága nem felel meg a mérésügyi jogszabályoknak.

Lap tetejére

Mit tehetek abban az esetben, ha feltételezésem/meggyőződésem, hogy a vízmérőm pontatlanul mér?

Amennyiben az ön vízmérője bekötési vízmérő, a pontossági ellenőrző vizsgálatát megrendelheti az ügyfélszolgálati irodánkban. Ezt követően az ellenőrzést az mkeh végzi el (ha azon részt szeretne venni, úgy az ön jelenlétében), és az eredményről jegyzőkönyvet állít ki. Ha az ellenőrzés eredménye szerint a mérő pontossága nem felel meg a mérésügyi jogszabályoknak, akkor a vizsgálat megrendelésekor önnél lévő utolsó számlában megjelenő, átlagfelhasználás feletti mennyiséget jóváírjuk és az ellenőrzés költségei minket terhelnek. Ha azonban a jegyzőkönyv szerint a bekötési vízmérő pontossága megfelelő volt, úgy az elkészült számlákon nem módosítunk, és a vizsgálat költségei önt terhelik.
amennyiben az ön vízmérője mellékvízmérő, az imént leírt folyamat pusztán annyiban eltérő, hogy az ellenőrzés költségeit mindenképpen önnek kell viselnie, hiszen a mellékvízmérő az ön tulajdona. Mindkét esetben az ellenőrzés elvégzésének alapfeltétele, hogy a vízmérő hitelesítési ideje ne járjon le.

Lap tetejére

Hogyan olvassam le helyesen a mérőállást, van e tizedes jegy?

Egyes mérők számlapjának kialakítása a mérőállás megállapításánál félreértésre adhat okot. A félreértés következtében - egyes mérőtípusoknál - a számsorban szereplő utolsó számjegyet több felhasználó tizedes helyi értékűnek, más esetekben pedig a tört értéket mutató számokat egész értékűnek gondolja. Ennek megfelelően olvassák le és diktálják be a mérőállást. Ez a félreértés a későbbiek során felhasználóinknak kellemetlenséget okoz, mivel a helyes mérőállás megállapítását követően, hosszabb időszak felhasználását egyszerre kénytelen a szolgáltató kiszámlázni.

Az alábbiakban néhány mérőtípus bemutatásával nyújtunk segítséget felhasználóinknak a helyes mérőállás megállapítására. Az itt leírtak érvényesek a lakossági felhasználási helyeken felszerelt más típusú vízmérőkre is.

Első képsor:
A számsorban nincsenek tizedes helyi értékű számok. A tört értékű fogyasztás mennyisége a számsor alatti piros mutatós számtárcsákon olvasható le.

Bejelentendő mérőállás: 139m<sup>3</sup>

Bejelentendő mérőállás: 139m3

Bejelentendő mérőállás: 259m<sup>3</sup>

Bejelentendő mérőállás: 259m3


 

Második képsor:
A számsorban vannak tört értékű fogyasztást jelző számok.
A tört értékeket jelző számdob vagy számok piros színnel vannak megkülönböztetve az egész m3-t jelző számoktól. 

 

Bejelentendő mérőállás: 253m<sup>3</sup>

Bejelentendő mérőállás: 253m3

Bejelentendő mérőállás: 685m<sup>3</sup>

Bejelentendő mérőállás: 685m3


 

Mérőállás bejelentésnél minden esetben csak az egész m3 értéket mutató számot kérjük közölni, mert a számlázás egész m3-re kerekítve történik.

 

Lap tetejére

Mit tegyek lakásvásárláskor/lakáseladáskor?

A fogyasztó személyében bekövetkezett változást 30 napon belül kell a régi és az új fogyasztónak együttesen, a fordulónapi óraállással együtt bejelenteni.
Az ügyfélszolgálaton, a bejelentett óraállás alapján a régi fogyasztónak azonnal számlát állítunk ki, amelynek összegét egyidejűleg a pénztárban kell befizetni az esetleges hátralékkal együtt.

Új szerződés csak akkor köthető, ha a régi fogyasztóval minden elszámolás megtörténik, tehát nincs a szolgáltató felé tartozása. Ajánlott a régi és új fogyasztónak együtt rendezni a bejelentést, így minden lakástulajdonos meggyőződhet arról, hogy ingatlanán nem tartunk nyilván hátralékot.

A felhasználó változáshoz szükséges dokumentumok jegyzékét, megtalálja a felhasználó változás menüpont alatt.

A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a régi és új fogyasztó, egyetemlegesen felelnek. A víziközmű-szolgáltató a korábbi közüzemi szerződés szerint fennálló rendezetlen követelése esetén az adott felhasználási hely tekintetében a 2011. évi CCIX. Törvény 58. § (1) bekezdése szerint járhat el.

Lap tetejére

Mi az a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás?

A nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg minősége igényelt javításához –az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 90. §. (2) bekezdésében rögzítettek kivételével – a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás mértéke az igényelt víziközmű-szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás elkülönítetten kezelendő, és kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható.

Lap tetejére

Hogyan állapíthatom meg, hogy a belső vízhálózaton van e csőtörés, és mi a teendőm, ha csőtörés történt az ingatlanomon?

A belső vízhálózat ellenőrzésének legegyszerűbb módja, ha abban az időpontban figyeljük meg a vízmérőt, amikor nincs vízvételezés. Ha az ellenőrzés időpontjában a „csillagkerék” mozdulatlan, akkor a belső vízhálózaton nincs rejtett elfolyás. Ha a „csillagkerék” folyamatosan forog, a belső vízhálózaton vízelfolyás van.
Ha meghibásodást észlel, úgy az alábbi teendői vannak. A víziközmű-szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével haladéktalanul be kell jelentenie a hibát, illetve a hiba kijavításáról azonnal gondoskodni kell, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy a víz feleslegesen, tényleges használat nélkül ne folyjon el. A víziközmű-szolgáltató a Felhasználó bejelentésének közlésétől számított 5 napon belül helyszíni ellenőrzést kezdeményez. A helyszíni ellenőrzés alkalmával a szolgáltató számára – ellenőrizhető módon – be kell mutatni a hiba keletkezésének helyét, azaz az ellenőr kollégánknak látnia kell a helyszínen a hiba keletkezésének helyét, még a terep rendezése előtt (pl.: a kilyukadt és feltárt vezeték; a hibás, elfolyással érintett szerelvény; stb.), illetve azt, hogy a meghibásodás következtében elfolyt ivóvíz terhelte-e a csatornahálózatot. Ezekről a megállapításokról jegyzőkönyv készül. Végezetül pedig nagyon fontos, hogy a Felhasználónak a javítást számlával kell igazolnia, melyet a jóváírási kérelem benyújtásakor mellékelnie szükséges.

Lap tetejére

Milyen gyakran olvassák le a vízórámat?

A Debreceni Vízmű Zrt. 2007. Január hónaptól félévente olvassa a vízmérőket a lakossági fogyasztási helyeken. A féléves leolvasás során a leolvasó egyfajta ellenőrzést is végez. Ezért ebben az időpontban a leolvasást lehetővé kell tenni, vagy a mérőállást közvetlenül a leolvasónak kell jelenteni. Két leolvasás közötti időszakban, kéthavonta (az előző egy év felhasználási adatait figyelembe véve) átlagfelhasználás alapján készítjük a számlát. Az átlagfelhasználás szerinti számlázás elkerülése végett, a valós adatok szerinti számlázás érdekében azonban, be is jelentheti mérőállását, melynek javasolt időpontját a számlán közöljük, a bejelentési lehetőségeket pedig a számlán is feltüntetjük.

Lap tetejére

Mi történik, ha nem tartózkodok otthon, amikor jön a vízmérő leolvasó?

Amennyiben a leolvasás időpontjában ön nem tartózkodik otthon, a leolvasó értesítést hagy a megkeresésről postaládájában. A leolvasó elérhetőségén egyeztethet időpontot a leolvasásra, vagy közölheti munkatársunkkal a mérőállást. Ha nem közöl mérőállást, akkor a számlakészítést megelőző egy év felhasználási adataiból számított átlag alapján készítjük el a számlát.

Lap tetejére

Kinek a kötelessége a vízmérőakna illetve vízmérőhely karbantartása?

A házi ivóvízhálózat részét képező vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztántartásáról, valamint a vízmérő fagy és egyéb károsodás elleni megfelelő védelméről a felhasználó köteles gondoskodni. A vízmérő rendellenes működéséről a felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a szolgáltatót.

Lap tetejére

Mit tegyek abban az esetben, ha a víz- és szennyvízdíj számlámat a lakossági folyószámlámról szeretném kiegyenlíteni a jövőben?

A víz- és szennyvízdíj számlán található azonosító szám (kétszer 6 jegyű, kötőjellel ellátott szám) ismerete szükséges az ügyintézéshez. A beszedési megbízással történő kiegyenlítéshez a folyószámláját vezető bankot kell felkeresnie, és ott felhatalmazó levelet szükséges kiállítania. A bank ezt követően elektronikus úton továbbítja részvénytársaságunknak az adatokat, információkat az új fizetési módról.

Lap tetejére

Ivóvízágazat

Kinek a feladata a vízellátó rendszereken keletkező hibák javítása?

A gerincvezetékek és a bekötővezetékek hibáit a közüzemi szolgáltató (Vízmű) díjmentesen javítja. A bekötővezeték végpontja a szolgáltatási pont, amely a vízmérési helyen a vízmérőt követő házi főelzáró vízmérő felőli csatlakozásáig tart.

A bekötő vezeték végpontjához csatlakozó házi vízellátó rendszer (vezetékek, szerelvények, csapok, mellékmérők, stb.) javítása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának, vízhasználójának a feladata saját költségén.

Lap tetejére

Kinek kell gondoskodnia a vízmérők időszakos hitelesíttetéséről?

A vízmérők időszakos hitelesíttetéséről a vízmérő tulajdonosának kell gondoskodnia saját költségén.
A bekötési (fő) vízmérő hitelesíttetéséről a közüzemi szolgáltatónak kell gondoskodnia.
Az egyes elkülönült vízhasználatok mérésére szolgáló mellékvízmérők és öntözési vízmérők időszakos hitelesíttetéséről az ingatlan tulajdonosának, a vízhasználónak kell gondoskodnia.

Lap tetejére

Ki a tulajdonosa a vízmérő helynek, vízmérő aknának és miről kell a tulajdonosnak gondoskodnia?

A mérőhely, a mérőakna az ellátott ingatlan része, így az akna tulajdonosa az ingatlan tulajdonosa. Annak víz elleni szigeteléséről, az aknába való lejutást biztosító hágcsóról, a mérőhely fagymentesítéséről, a mérő sértetlen megőrzéséről, a mérőhely tisztán tartásáról a vízhasználónak, ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodnia.

Lap tetejére

Mikor kell a házi vízellátó rendszeren szivárgásra, vízelfolyásra gondolni?

Valamennyi vízvételt szolgáló szerelvény ( csap, szelep, fagycsap, stb.) zárt állapotában a vízmérő áramlást jelez. Áramlás jelzést mutat a csillagkerék, vagy a számértékkel ellátott mutatók, dobkijelzők forgása. 

Lap tetejére

Ki köteles víziközmű fejlesztési hozzájárulás befizetésére?

A 2011. CCIX. Tv. értelmében a nem lakossági fogyasztó köteles kvótát váltani víziközmű fejlesztési hozzájárulás befizetésével.

Lap tetejére

Hogyan kerül meghatározásra a fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás összege?

Alapvetően új létesítmény, vízmérő beépítés esetén a terv részét képező műszaki leírásban megjelölt vízigény a mérvadó. Ennek hiányában a vonatkozó műszaki irányelvekben foglalt normák szerint kerül a várható vízigény meghatározásra.

Lap tetejére

Mi szükséges az ivóvíz ellátásra vonatkozó közműnyilatkozat kiadásához?

Építési, bontási engedélyezési eljárás esetén a Közműnyilvántartó csoportunk által kiadott egyeztetett helyszínrajz.
Fennmaradási, használatbavételi és rendeltetésmegváltoztatási engedélyezés esetén az ingatlan helyrajzi számára és az utolsó kibocsátott számlalevélre.

Lap tetejére

Mely napokon és hol szerezhető be az ivóvízellátásra vonatkozó közműnyilatkozat?

Keddenként és csütörtökönként 8-12 óra között az Ivóvízágazati Főmérnökség 232. szobájában.

Lap tetejére

Milyen módon lehetséges a lakások elkülönített vízhasználatának a mérése?

Kétféleképpen. Lehetőség van belső költségmegosztási célú, un. almérő beépítésére. Az almérő részvénytársaságunknál nem kerül be a nyilvántartásba, számlát nem állítunk ki a leolvasott fogyasztási értékek alapján, alapdíj nem terheli, a Mérésügyi Törvény szerint kötelező hitelesítési ideje nincs.
A vízdíj és a csatornadíj kiegyenlítése a társasház, illetve a főmérő szerinti fogyasztó felé történik.
Lehetőség van ezen kívül un. mellékvízmérő beépítésére, melyet a szolgáltató nyilvántartásba vesz, a felhasználó felé számlát állít ki, alapdíj terheli, a Mérésügyi Törvényben foglaltak szerint 8 évenként a felhasználó költségére hitelesíttetni kell.

Lap tetejére

Leplombázható-e és mellékvízmérőként nyilvántartásba vehető-e a függőlegesen beépített vízmérő?

Igen, abban az esetben, ha a mérő függőleges beépítés mellett is teljesíti a legalább B pontossági osztályú mérésnek megfelelő követelményeket. Erről tájékoztatást a mérő forgalmazója adhat.

Lap tetejére

Hogyan kezdeményezhető a bekötési mérők átmérőjének megváltoztatása?

A mérő dimenziójának megváltoztatását tervezői munka előzi meg. A tervekben számítással kell igazolni a mérő mérete megváltoztatásának indokoltságát. A terveket az Ivóvízágazati Főmérnökség véleményezi. A vélemény birtokában az átépítést az ügyfélszolgálati irodán, írásban kell megrendelni. A költségeket a megrendelő viseli.

Lap tetejére

Vízdíjtartozás miatt végez-e a vízmű korlátozást a belső hálózaton (mellékvízmérőnél)?

Nem. A szolgáltató kizárólag a bekötésen végez korlátozási tevékenységet.

Lap tetejére

A lakásomban lévő hidegvizes mellékvízmérőnél vízcsepegést észleltem. Hová forduljak, mi a teendő?

A mérő beépítését követő 1 éven belül a felszerelést végző vállalkozóhoz, céghez kell fordulni. 1 éven túl bármely, vízszereléssel foglalkozó kivitelező megbízható a tömítetlenségből származó hiba elhárításával. A szerelést végző a csőcsatlakozásnál elhelyezett műanyag záróbilincseket eltávolíthatja, melyről rögzítve a mérőállást a főmérő szerinti fogyasztót a szerelést megelőzően értesíteni kell. A szerelési munkát követően Ügyfélszolgálati Irodánkban a mérő újra plombázását meg kell rendelni. A fenti munkát a DEVIZGÉP KFT.-től is meg lehet rendelni, mely jogosult a záróbilincsek újbóli felhelyezésére is.

Lap tetejére

Mikor tekinthető a mérő pontatlannak?

Abban az esetben, ha a feljogosított hatóság laboratóriumban végzett ellenőrző vizsgálatot követően a mérő nem megfelelősségéről bizonyítványt állít ki. A vizsgálat lezárultáig a mérő pontosnak tekintendő. Az ellenőrző vizsgálatot a Db.-i Vízmű Zrt. Ügyfélszolgálatán írásban lehet megrendelni. A hatóság a lejárt hitelesítésű mérőeszközök pontossági ellenőrző vizsgálatát nem végzi el.

Lap tetejére

Ügyfélszolgálat

Társasházban vagy lakóközösségben lakok, van saját vízmérő a lakásomban. Miért kell fizetnem a saját és a főmérő különbségét is?

A kérdésre a választ a következő jogszabály adja meg. Az 58/2013. (II. 27) kormány rendelet 62. § (4) pontja szerint, "az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles megfizetni a szolgáltatónak." a mellékvízmérők csak a belső költségek felosztását segítik elő. A bekötési vízmérő által mért felhasználásból levonásra kerül a mellékvízmérők által mért víz mennyisége.

Lap tetejére

Mikor terheli a szolgáltatót a csőtörésből származó vizveszteség költsége?

Előfordul, hogy felhasználóink, tévesen, azt gondolják, hogy minden esetben a szolgáltatót terheli a csőtöréskor elfolyt víz költsége. A vízelfolyás miatti többletfogyasztás a következőképpen terheli a felhasználót és a szolgáltatót.
1. Abban az esetben, ha a bekötővezetéken a vízmérőig, illetve a vízmérőt követő 10 cm-en belül történik meghibásodás, a kárért a vízmű felel.
2. Amennyiben a vízmérőt követő 10 cm-en túl keletkezik kár, az elfolyt víz költsége a felhasználót terheli.
3. Minden esetben a felhasználó köteles a szándékos rongálás, vagy a felhasználó hibájából eredő károkozás költségeit megfizetni.

Lap tetejére

Egy helyrajzi számú ingatlanon több bekötés és főmérő létesítésének lehetősége, feltételei?

Egy helyrajzi számú ingatlan több bekötési vízmérővel való ellátásának feltételei az érvénybe lépett vezérigazgatói utasítás szerint az alábbiak:
- a közös tulajdonban lévő telek használati jogban megosztása ügyvédi okirattal alátámasztott, földhivatallal záradékolt vázrajz szerint.
- bekötési vízmérőben tartozás nem lehet.
- az ingatlanrészek gépjárműbehajtásra alkalmas közterületi kapcsolattal kell, hogy rendelkezzenek.
- a telekhatáron, ingatlanrészeken belüli vezetékhálózat (víz-csatorna) elkülönült legyen és a kizárólagosan használt területen haladjanak.
- az átalakítást minden érdekelt fél együttesen akarja és a költségeket vállalja.

Lap tetejére

A számlamásolat kiadásának van költsége?

A felhasználó kérésére végzett számlamásolat kiadásának díját a díjjegyzék tartalmazza.

Lap tetejére

Az igazolás kiadásának, víz- és szennyvízdíj egyenlegről, van költsége?

A felhasználó kérésére végzett igazolás kiadásának díját a díjjegyzék tartalmazza.

Lap tetejére

Rezsicsökkentés

Mely felhasználói körre vonatkozik a 10 százalékos rezsicsökkentés?

A lakossági felhasználók víz- és csatornaszolgáltatási díja csökken 10 százalékkal. Rezsicsökkentés szempontjából lakossági felhasználás a családi házas szerződésű és a társasházi bekötési mérőn mért fogyasztás is.

Lap tetejére

Mikortól észlelhető a rezsicsökkentés a víz- és szennyvízdíj számlákban?

A díjcsökkentés a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatásra vonatkozik. Az Ön soron következő elszámoló számlája, melyet lakóhelyétől függően augusztusban vagy szeptemberben kap meg, a július 1-től kezdődő időszakra már a csökkentett szolgáltatási díjakkal készült.

Lap tetejére

Mire vonatkozik a 10%-os csökkentés?

A Debreceni Vízmű Zrt. a rezsicsökkentést a szolgáltatási egységdíjak 10%-os csökkentésével biztosítja. A szolgáltatási egységdíjak – alapdíj (rendelkezésre állási díj), az igénybe vett szolgáltatások mennyisége után köbméterenként számított fogyasztással arányos díj és az áthárított vízterhelési díj (a közcsatornán elvezetett vízterhelő anyag után fizetendő díj) – csökkentek tíz százalékkal a 2013. január 31-én alkalmazott díjakhoz képest.

Lap tetejére

Hogyan kapok tájékoztatást a számlán a rezsicsökkentés végrehajtásáról?

A 2013. július 1. utáni időszakra kibocsátott számla előlapján, jól láthatóan adatokat közlünk arról, hogy a számlázási időszakban mennyi lenne a rezsicsökkentés nélkül fizetendő összeg, mennyi a díjcsökkentés után fizetendő összeg, s ebből mekkora megtakarítás származik. Tájékoztatjuk Önt arról is, hogy 2013. július 1-től kibocsátott számlákon összesen mennyi megtakarítás halmozódik.

Lap tetejére

Csökken-e a számlám bruttó összege 10%-kal?

Ez az Ön fogyasztásának a mértékétől függ. Pontosan tíz százalékos csökkenést a számláján Ön csak akkor észlelhet, ha a rezsicsökkentés előtt és után is azonos mennyiségű volt a fogyasztása. Ha Ön úgy véli, hogy a csökkentés nem tükröződik a számláján, akkor vizsgálja meg a fogyasztása mértékét, és kérjük, vegye figyelembe azt, hogy a számlán közölt megtakarításnak csak a július 1-jét követő felhasználás mennyiségére kell teljesülnie.

Lap tetejére

Hogyan alakul a rezsicsökkentés utáni első számlám, ha nem diktáltam be a június 30-i mérőállást?

A Debreceni Vízmű Zrt. felhívásban kérte a felhasználókat, hogy a korrekt elszámolás érdekében a június 30-i mérőállásokat közöljék. Ennek hiányában – mint arról szintén adtunk tájékoztatást felhívásunkban- Vízmű a felhasználási hely átlagfogyasztása szerint fog számlázni, s a rezsicsökkentés előtti és utáni díjakat arányosan megosztani. Kérjük, figyelje a részletező tételeknél a szolgáltatási időszakot!

Lap tetejére
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére