Dokumentumtár

Dokumentum kategóriák

Nyomtatványok

B133 - Megrendelő nyomtatvány közmű adatszolgáltatáshoz

.pdf
2017

B139 - Közmű adatszolgáltatási jegyzőkönyv

.pdf
2017

Csatornahálózati üzemeltetői hozzájárulás kérése építmények használatbavételi engedélyezéséhez

.pdf
2017

Felhasználói változás formanyomtatvány

.pdf
2017

Igazolás mellékvízmérő visszavételről

.pdf
2018

Ivóvíz-szolgáltatás visszaállítás formanyomtatvány

.pdf
2017

Közszolgáltatási szerződés

.pdf
2017

Meghatalmazás teljes körű eljárásra és képviseletre a Debreceni Vízmű Zrt-nél

.pdf
2017

Megrendelés csatorna-szolgáltatás szüneteltetésére

.pdf
2017

Megrendelés ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetésére

.pdf
2017

Megrendelő mellékvízmérő plombázásához

.pdf
2017

Mellékvízmérő megszüntetésének bejelentése

.pdf
2017

Metrológiai pontossági vizsgálat megrendelése

.pdf
2017

Metrológiai szerkezeti vizsgálat megrendelése

.pdf
2017

Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos igénybejelentő

.pdf
2017

Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos megrendelő

.pdf
2017