Dokumentumtár

Dokumentum kategóriák

Tájékoztatók

Tájékoztató mellékmérőn történő elszámolásra

.pdf
2016

Meghívó a Nélkülözhetetlen víz - ivókutak, szökőkutak és fürdők című fotókiállításra a Víz Világnapján.

.pdf
2018

Vízügyi ágazat jelene és jövője

.pdf
2017

Szervezeti felépítés

.pdf
2017

Tájékoztató az 57/2010 FVM rendelet szerinti külön engedély kiadásának menetéről

.pdf
2017

Díjkalkulátor - Debrecen

Felhasználói megkeresések és panaszok kezelése

.pdf
2017

Polgármesteri tájékoztató

.pdf
2017

Tájékoztató nem lakossági felhasználói változás ügyintézésével kapcsolatban

.pdf
2017

Tájékoztató az építmények használatbavételi engedélyezéséhez

.pdf
2017

Díjkalkulátor - további települések

Hibabejelentés

.pdf
2017

Eljárás utasítás VEU-44 - A csatornázhatóság vizsgálata

.pdf
2015

Víz- és csatornabekötés

Víztakarékossági praktikák

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

Leolvasás

Mellékvízmérők

Közműadatszolgáltatás

Tervjóváhagyások

Számlamagyarázat

Víz útja

Ellenőrzési jogok és kötelezettségek

A felhasználó személyében bekövetkezett változás

Vízmérők cseréje, hitelesítése

Szennyvíz tisztítása