Dokumentumtár

Dokumentum kategóriák

Tájékoztatók

A felhasználó személyében bekövetkezett változás

Díjkalkulátor - Debrecen

Díjkalkulátor - további települések

Eljárás utasítás VEU-44 - A csatornázhatóság vizsgálata

.pdf
2015

Ellenőrzési jogok és kötelezettségek

Felhasználói megkeresések és panaszok kezelése

.pdf
2017

Hibabejelentés

.pdf
2017

Közműadatszolgáltatás

Leolvasás

Meghívó a Nélkülözhetetlen víz - ivókutak, szökőkutak és fürdők című fotókiállításra a Víz Világnapján.

.pdf
2018

Mellékvízmérők

Polgármesteri tájékoztató

.pdf
2017

Számlamagyarázat

Szennyvíz tisztítása

Szervezeti felépítés

.pdf
2017

Tájékoztató az 57/2010 FVM rendelet szerinti külön engedély kiadásának menetéről

.pdf
2017

Tájékoztató az építmények használatbavételi engedélyezéséhez

.pdf
2017

Tájékoztató mellékmérőn történő elszámolásra

.pdf
2016

Tájékoztató nem lakossági felhasználói változás ügyintézésével kapcsolatban

.pdf
2017

Tervjóváhagyások

Víz útja

Víz- és csatornabekötés

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

Vízmérők cseréje, hitelesítése

Víztakarékossági praktikák

Vízügyi ágazat jelene és jövője

.pdf
2017
Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

.pdf
2018

17. sz. melléklet - Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

.docx
2018

18. sz. melléklet - Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

.docx
2018