Dokumentumtár

Dokumentum kategóriák

Tájékoztatók

Tájékoztató mellékmérőn történő elszámolásra

.pdf
2016

Díjkalkulátor - további települések

Felhasználói megkeresések és panaszok kezelése

.pdf
2017

Hibabejelentés

.pdf
2017

Eljárás utasítás VEU-44 - A csatornázhatóság vizsgálata

.pdf
2015

Szennyvíz tisztítása

Víz- és csatornabekötés

Víztakarékossági praktikák

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

Leolvasás

Mellékvízmérők

Közműadatszolgáltatás

Tervjóváhagyások

Számlamagyarázat

Víz útja

Ellenőrzési jogok és kötelezettségek

A felhasználó személyében bekövetkezett változás

Vízmérők cseréje, hitelesítése