52/513-513
4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
[Skip to Content]

Cégtörténet

Debreceni Vízmű története

Debrecen város bővizű folyótól távol települt és így a legelemibb közegészségügyi szükségletet, a jó ivóvíz kérdését évszázadokon keresztül nem tudta megoldani. Ennek következtében gyakran pusztított a városban járványos betegség.

A város vízellátásának korai kiépítéséről nincsenek adataink. Valószínű, hogy a középkorban és a korai újkorban megfelelő számú és minőségű közkút nem állt rendelkezésre.

1830-as évek híres fúró mérnöke, Zsigmondy Vilmos munkásságának köszönhetően a XIX. század végére már 1200 artézi kút volt a városban.

Az első fúrt kút a XIX. sz. közepén

Az első fúrt kút a XIX. sz. közepén

1913. a Víztorony építés alatt

1913. a Víztorony építés alatt

Fúrott kút 1930-ban

Fúrott kút 1930-ban

Számla 1921-ből

Számla 1921-ből


Debrecen és környéke alatt jókora kiterjedésű vízzel telített kavics- és homokréteg található, s ez ellensúlyozza, hogy a város folyóvíztől távol települt. Az ivóvíz kiaknázásához azonban évszázadokon keresztül hiányzott a megfelelő technika és pénz, amely lehetővé tette volna a legelemibb közegészségügyi szükségletek kielégítését. A vízvezeték és az öblíthető csatornák kiépítését a lakosság mellett a korabeli orvosok is szorgalmazták, mondván: az egészséges ivóvíz „évente közel félezer lélek megmentését jelenti". Ezen felül „sűrű, kielégítő" locsolással az állandóan szállongó port is meg lehet kötni, nem is beszélve a sorozatos tűzvészek elleni védekezésről. A vezetékes víz hiánya mindamellett a városiasodásnak és az iparosodásnak is gátat vetett.

1913-ban felépült az első debreceni vízmű, s még ebben az évben megkezdődött az 1000 m3-es nagyerdei víztorony építési munkálata is. Elkészült mintegy 60 kilométernyi vízvezeték, amely napi 2000 m3 vízfogyasztást tett lehetővé.

Az első világháború idején megtorpant a rendszer kialakítása, a 20-30-as években azonban szinte havonta fejlődött, bővült a város vízellátása és csatornázása.

A második világháború okozta károk helyreállítása után felvetődött egy önálló vízgazdálkodási vállalat kialakításának a szükségessége. Az 50-60-as években a meglévő vízmű telep mellé még három épült. A város vízigénye ekkor már meghaladta a napi 55 ezer m3-t, így elengedhetetlenné vált a rétegvíz pótlása felszíni vízzel.

1976-ban helyezték üzembe a Keleti-Főcsatornára épülő vízkivételi művet, amely a város vízellátásának ma is mintegy egynegyedét adja.

A Debreceni Vízmű 1992-ben a városi önkormányzat tulajdonába került, 1995-ben pedig részvénytársasággá alakult. 2000. júliusa óta a tulajdonosi jogokat a Debreceni Vagyonkezelő Rt. gyakorolja. 

2002-ben elkészült a víztermelő telepek teljes körű rekonstrukciója és automatizálása.

Debrecen vízellátásának története évszámokban

1826. – Ásott kút vizének bevezetése a Nagyerdõrõl cserépcsöveken. Terv maradt.
1841. – sikeres artézi kút fúrás
1886-91. – 837 m-es artézi kút fúrása
1893. – Központi Vízmû létesítése – elsõ vízmû: 12 db kút, 1.000 m3-es víztorony, 60 km vízvezeték, 16 órás üzemidõ, 2.000 m3/napos kapacitás
1914. – Vízvezetéki Szabályrendelet
1922. – további 6 db kút létesítése
1928. – 71 km-es vízhálózat
1931. – víztisztítás 6 db szûrõhengerrel
1933. – kútkompresszorozás megkezdése
1944. – 88 km-es vízhálózat, 8.000 m3/napos kapacitás
1949. – Debreceni Vízmû és Csatornamû Vállalat
1950. – I. számú vízmû telep üzembe helyezése (15.000 m3/napos kapacitás)
1955. – II. számú vízmû telep üzembe helyezése (13.000 m3/napos kapacitás)
1960. – 158 km-es vízhálózat
1963. – 3.000 m3-es víztorony építése
1967. – IV. számú vízmû telep üzembe helyezése (14.000 m3/napos kapacitás)
1974. – új I. számú vízmû telep
1976. – vízkivétel a Keleti-főcsatornára települt Felszínivíz Tisztítóműből
1980. – 356 km-es vízhálózat, 800 m-es fővezetéki rendszer kiépítése
1982. – a II. számú vízmű telep is fogad felszíni vizet a Keleti-főcsatornából
1986. – a II. számú vízmű telepen 11 db új kút, az új szűrőterem és szivattyúház üzembe helyezése
2002. – az I., II. és IV. számú vízmű telepek teljes rekonstrukciója és az automatizált üzemeltetés beindítása
2013. – a teljes ivóvíz gerinchálózat 798 km hosszú

Debreceni szennyvíztisztítás története évszámokban

1823. – elsõ boltozatos csatorna
1826. – elsõ összefüggõ városi csatornahálózat
1876. – az egész városra kiterjedõ csatornahálózati terv
1914. – Csatornázási Szabályrendelet
1924. – Engedélyokirat szennyvíztisztító telep létesítésére
1928. – 71 km-es csatornahálózat
1944. – 77 km-es csatornahálózat
1946-47. – a II. világháborúban megrongálódott csatornaszakaszok kijavítása
1948. – 2 db földmedrû utóülepítõ medence kialakítása a szennyvíztisztító telepen
1952-65. – Déli sori fõgyûjtõ építése
1965-70. – Lovász-zugi tórendszer kialakítása
1960. – 91 km-es csatornahálózat
1967. – Konzervgyári fõgyûjtõ építése
1980. – mechanikai szennyvíztisztító próbaüzeme
1981. – szennyvíziszap mezõgazdasági hasznosítása
1994. – a biológiai szennyvíztisztító üzembehelyezése
1997-98. – Iszapvonal fejlesztése, rothasztó tornyok építése, I. és II. gázmotor üzembe helyezése
1999. – III. sz. gázmotor üzembe helyezése, homokfogó rekonstrukciója
1999-2000. – biológiai műtárgy bővítése, intenzifikálása
2005-2011. – ISPA projekt, mely keretében agglomerációs települések kerültek becsatolásra a debreceni viziközmű hálózatba, Debrecen nem csatornázott területein csatornaépítési beruházás valósult meg, az egyesített rendszerű csatornák egy része szétválasztásra került, valamint egyes csatornaszakaszok rekonstrukciója valósult meg. Ennek eredményeként 975,7 km-re növekedett Debrecen város szennyvízelvezető hálózatának hossza.

4025 Debrecen, Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
4025 Debrecen,
Hatvan u. 12 - 14.
52/513-513
Lap tetejére